Nun = Vis, Bevrijding, Rust

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 14e letter Nun heeft een getalswaarde van 50. Nun betekent vis en is het symbool voor vrijheid: zo vrij als een vis in het water! In de vorm van de letter is een ‘zittende Waw’ te herkennen: de mens die tot rust is gekomen. Net als de Hé (5) duidt de Nun (50) op een doorbraak, op een nieuwe levensfase. Terwijl de Hé wijst op een doorbraak in het persoonlijk leven – na de uittocht uit het ouderlijk huis mag het jonge kind zijn eigenheid ervaren als ‘ik’ tegenover ‘gij’: ‘ik’ persoonlijk wordt geroepen om te beantwoorden aan mijn unieke bestemming – duidt de Nun op een nieuwe fase in de volkssamenleving. Immers na een wachttijd van 40 jaar kwam het Godsvolk onder leiding van Jêhoshú’áh, de zoon van Nun (!), tot zijn unieke bestemming in het Land van Belofte: in hun eigen land, waar ieder in vrijheid mocht zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Na de slavernij van Egypte en ontbering in de woestijn werd het volk binnengeleid in het land van de vrijheid, maar ook in het land van de directe verantwoordelijkheid tegenover zijn Schepper en Bevrijder. Hij, Die hun het land gaf, wil ook als de Gever worden erkend en elk jaar op de vastgestelde tijden moet het volk Israël daar uitdrukking aan geven. Hij, Die het land rechtvaardig liet verdelen onder de 12 stammen, wil ook dat het land rechtvaardig behandeld wordt: elk 7e jaar moeten de schulden worden kwijtgescholden, elk 50e jaar (elk Nun-jaar = Jubeljaar), moet het land worden herverdeeld, opdat de armen weer hun grond in bezit krijgen en zij daarmee tot hun recht kunnen komen. Men wordt als het ware opnieuw bevrijd uit de Egyptische slavernij: van loonslaaf wordt men weer vrije ondernemer op een eigen landgoed, volledig maatschappelijk mondig, onafhankelijk van economische kooplieden of geldschieters, in een rechtstreekse relatie tot de God van Israël.

Er is ook verband tussen de Nun en de Cheth, tussen de 50 en de 8. Zoals de 8 volgt op 7 volgt 50 op 7×7. Zoals de Cheth wijst op een radicale verandering in het persoonlijke leven – de verinnerlijking van de Torah, de Inwoning van de Stem – duidt de Nun op een radicale verandering in het volksleven: een vrije samenleving in verantwoordelijkheid aan de Allerhoogste. Samen vormen deze 2 kernletters het woord chen dat verrassing, onverwachte wending of genade betekent.

Náqam dat met een Nun begint betekent wreken of vergelden. Het gaat niet om wreken uit woede maar om rechtzetten. Náqam is verwant aan het woord qúm dat opstaan betekent. God staat op om recht te doen om recht te zetten wat scheef of helemaal ondersteboven stond. Er is ook verband tussen náqam en nácham dat troosten betekent. De belofte van de komende rechtzettingen van God is voor Israël een bemoediging tijdens de verdrukking: eens komen er andere tijden, eens zal God recht doen en alle tranen afwissen.

Israël heeft vaak ervaren hoe kwetsbaar de verkregen vrijheid was: soms zuchtte het volk jarenlang onder verdrukking en moest men zich verbergen of schuil houden voor indringers van buitenaf. Zo kwetsbaar als de bevrijding is ook deze letter der bevrijding: de Nun behoort tot de zogenaamde zwakke of verdwijnende letters die zich laten wegdrukken uit de woordstam in geval er een dienstdoende letter voor komt te staan. Merkwaardig is dat de Nun altijd een spoor nalaat door middel van een stip in de 2e letter die de 1e letter wordt. De Nun is als het ware ondergedoken.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010