Naar de eeuwige straf

30-06-2021 door Dr. K.D. Goverts

Het Hebreeuws heeft eigenlijk geen woord voor straf. Het woord, dat hier staat, komt slechts enkele keren in de Bijbel voor. Dat woord be­te­kent oorspronkelijk: afknotten, snoeien. Er wordt ge­snoeid en ge­knot, net zolang tot al het kwaad eraf is. En dan denk je aan Jesaja 6.

«Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk over­blijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn»  Jes.6:13.

De duivel en zijn engelen moeten daar blijven. Voor de mens is dat een ander punt. Bij die laatste tekst gaat het er ook nog om: Hoe ver­taal je dat woord eeuwig. Dit is eigenlijk een citaat uit Daniël.

Hoe vertaal je “eeuwig”?

«En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben ge­bracht als de sterren, voor eeu­wig en altoos». En daaraan vooraf staat: «Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, de­zen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrij­zen» Dan.12:2-3.

Dat woord eeuwig betekent eigenlijk: ‘Van de eeuw’. Dat kan dus zijn: ‘deze eeuw’ of ‘de toekomende eeuw’. Dat kan zijn een ‘olam, zo is dat letterlijk in het Hebreeuws, dat is een verborgen tijd. En eeuwig leven is leven van de toekomende eeuw. Dat snoeien en dat afknotten heeft ook betrekking op die eeuw.

Het probleem bij ons is, dat we bij eeuwig altijd denken aan tijd­loos. Wij denken dan: dat is iets, waar nooit een eind aan komt. Het He­breeuwse woord ‘olam betekent echter niet zozeer: er komt nooit een einde aan, maar het behelst een tijdperk. Dus als dat pro­ces klaar is van dat snoeien en van dat af­knotten, dan kan er nog een volgende eeuw komen.

Er wordt ook gesproken van de EEUWEN DER EEUWEN.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010