Mijn woorden aanneemt en mijn geboden bewaart!

30-05-2010 door Joop Neven

“Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart {Spreuken 2 vers 1}.

In het Hebreeuws heb je twee begrippen, die vertaald worden met “woord”. Het woord, dat hier gebruikt wordt {emer}, betekend eigenlijk “verheldering”. Dit is een uitspraak van God, maar dan heel speciaal waarin Hij iets helder maakt, waarin Hij iets verheldert van Zichzelf. De vertaling zou kunnen luiden: indien gij mijn “zelfmededeling” aanneemt en mijn geboden {tsafan} opspoort”

Nog een tekst uit Spreuken waar het woord “emer” voorkomt.

Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die gladde woorden spreekt {Spreuken 2 vers 16}.

Die “vreemde vrouw” is eigenlijk de afgoderij, als je achter die vreemde vrouw aangaat, kun je niet meer jezelf zijn. Dan wordt je een vreemde voor jezelf. “De onbekende” is eigenlijk; “de buitenlandse”. Dat is diegene die je tracht te beïnvloeden, die je aftrekt van de Heer Zelf. Dan ga je anders worden dan je eigenlijk bent; dan raak je jezelf kwijt en je raakt God kwijt. Interessant is dat ook in deze tekst voor “woorden” het Hebreeuwse woord “emer” weer wordt gebruikt. De “de onbekende” deelt ook iets van zichzelf mee, openbaart zich wie zij is. Er staat dan in vers 17 wat die vreemde vrouw doet; “die de echtvriend van haar jeugd en het verbond van haar God vergeet” {Spreuken 2 vers 17}. De Staten Vertaling zegt: “de Leidsman van je jeugd” Het Hebreeuwse woord “aloef”, dat hier vertaald is met “echtvriend” {N.B.G} of “Leidman” {Statenvertaling} hangt samen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de “alef”. En de “alef” representeert ook de één, het getal 1. Het betekent dus, dat je de éénheid kwijt bent. Het betekent ook, dat je Degene kwijtbent met wie je van je jeugd af aan verbonden bent. En dat is toch wel heel bijzonder, want als je bij God bent en met Hem wandelt, dan ben je bij je oorspronkelijke Vriend. De kern van dit verhaal is dus: een mens hoort van huis uit bij God. En dan kun je in je leven een heel eind gaan zwerven en een omweg maken, maar als je terug komt, kom je niet bij een “vreemde” aan. Dan kom je bij Degenen die ons al kent vanaf het begin. We zijn wezenlijk verwant aan Hem.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010