Mijn Bruid

26-05-2010 door Joop Neven

In het boek Hooglied wordt de liefde tussen een jongen en een meisje bezongen. Ze zijn kennelijk verloofd, want hij noemt haar “mijn bruid” (Hooglied 5:1). Opvallend is de centrale tekst van het boek Hooglied, waarin de jongen tegen het meisje zegt: “Je bent volmaakt mooi, mijn vriendin, zonder enig gebrek.” (Hooglied 4:7). Volgens het meisje zelf viel er op haar schoonheid echt wel wat af te dingen. Ze voldeed namelijk niet aan het schoonheidsideaal van die dagen: een lelieblanke huid. Ze moest de wijngaarden van haar broers bewaken en dit ging ten koste van haar uiterlijk. “Minacht mij niet omdat ik donker ben: de zon heeft mij gebruind. De zonen van mijn moeder waren hard tegen mij; zij lieten mij hun wijngaarden bewaken, zo heb ik niet voor mijn eigen wijngaard kunnen zorgen.” (Hooglied 1:6). Maar hèm hoor je daar niet over. Hij vindt alles aan haar even mooi en heerlijk (Hooglied 4:1-11). In één zin vat hij samen wat hij ziet: “Je bent volmaakt mooi, mijn vriendin, zonder enig gebrek.”

Het punt is niet dat het meisje een volmaakte schoonheid is, maar dat de jongen haar als zodanig ziet. Hij is verliefd en daarom is zij in zijn ogen een volmaakte schoonheid. Hij is niet de nuchtere waarnemer, maar spreekt de taal van de liefde. Zo gaat God nu ook met je om als Hij je leidt op de weg naar het volmaakte leven. Vergelijk het maar eens met een klein kind dat lopen leert. Zo’n vreemde vergelijking is dat niet, want in Hosea 11:1-3 laat God ons weten: “Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. Maar hoe Ik hem ook riep, zij liepen van Mij weg. Zij brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor de godenbeelden, en dat terwijl Ik toch degene ben die Efraïm heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft genomen.” Als een kind voor het eerst een paar pasjes heeft gelopen, geven de ouders het kind een pluim: “Goed zo!” Tegenover bekenden geven ze hoog op over hun kind: “Ons kind kan al een beetje lopen!” Dat het kind daarbij wel tien keer gevallen is, wie heeft het daar nu over? Zo doet God ook. Als je op de weg naar Het Leven loopt, geeft God hoog over je op. Dat je daarbij wel tien keer gevallen bent, wie heeft het daar nu over? Kijk maar eens naar Job. Tegenover de satan gaf God hoog op over Job: “Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad.” (Job 1:8). Toch was ook Job niet zonder zonde, want “er is immers geen mens die niet zondigt” (1 Koningen 8:46). Maar dààr hoorde je God niet over. Kijk ook maar eens naar David. Keer op keer lezen we dat God hoog over hem opgaf. Bijvoorbeeld tegenover Davids zoon Salomo: “Wat u betreft: als u mijn weg bewandelt, met heel uw hart, in alle oprechtheid, zoals uw vader David dat deed…” (1 Koningen 9:4). Dat David ook een keer diep gevallen was, dat hij overspel en een moord gepleegd had, dààr hoorde je God niet over. Het was vergeven en vergeten. Gods liefde blijkt bij uitstek daaruit dat Hij aan de zonde van zijn kinderen voorbijgaat en hun schuld vernietigt. Aan het einde van zijn profetie roept de profeet Micha dan ook uit: “Wie is God als U, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij verwijzen naar de bodem van de zee. Aan Jacob zult U uw trouw, en aan Abraham uw goedheid geven, zoals U het onze vaderen hebt gezworen, in de dagen van weleer.” (Micha 7:18-20).
De kern van Gods boodschap in het boek Hooglied is: Liefde voor Zijn volk Israël

Hij zal op liefdevolle wijze Israël en de volken leiden.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010