Mens, durf te leven

20-02-2013 door Joop Neven

“ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood, {geen thanatos, maar nekros = onbewust}en Christus zal over u lichten”{Efeze 5:14}.

Een overbekende tekst, maar groot van inhoud. In Efeze 5 komt steeds het motief woord “licht” voor. “sta op, wordt licht”, Hij zal over u schijnen. De oude mens afgelegd hebbende, de nieuwe mens voltooid in Christus. Efeze 4 vers 13 zegt: “totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijk rijkheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”. De “mannelijke rijpheid” letterlijk staat er “de volkomen man”. Dat is nu al een geestelijk werkelijkheid; één met Christus, samen levend gemaakt met Hem, en samen met Hem gezet in de hoogste hemelen, het overhemelse. De opstanding van Christus als de eersteling en wij met Hem, is Gods overweldigende genade.“Ik jaag er naar”zegt Paulus, “of ik het ook grijpen mag: de prijs der roeping Gods die Boven is, in Christus Jezus” Paulus jaagt naar de totale vereenzelviging met Christus in Zijn dood en opstanding. Zo moeten de Schriften, hebreeuws ingevuld worden. “Hebreeuws invullen” is,een open deur naar de schepping en de toekomst.

Verborgenheid.

Wat is het schitterend als je mag beleven en zien, dat de vrede van Sion voor alle volken is. In de toekomst voor Israël en de volkeren. Maar nu in deze tussentijd, in de bedeling van de genade, is God bezig het Lichaam van Christus te vormen, Jood en heiden, samen met Christus levend gemaakt. We zijn op weg naar de voltooiing, we zijn begonnen als kind te leven en te denken, maar we groeien uit naar de volwassenheid, in Hem voltooid te zijn. Door het onderwijs van Paulus, bekend gemaakt in de tussentijd, in de bedeling der genade Gods, zijn we voltooid in Christus, een volkomen eenwording, namelijk Christus in ons. Dan wordt het “leven” in deze bedeling, leven uit genade. Het gebeurde is voltooid, wij mogen leven uit de voltooiing, vanuit de eenheid, verkregen in Hem. Wat weerhoud ons om vanuit het voltooide te leven? Is het te hoog gegrepen? Dat ze verre. Vanuit het Hebreeuwse denken zou ik zeggen: “Mens, durf te leven!”. Durf te leven uit de volheid Gods, die je hebt verkregen in Hem. Mens van God, durf te leven uit de overweldigende rijkdom van genade. Want de heilsgeschiedenis van God en een geschiedend gebeuren in woorden en daden die één zijn, want de Eeuwige, onze God, is Eén. Wordt wakker, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus maakt je stralend. God houdt je tegen het licht, net zolang tot je licht wordt. Over genade gesproken.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579317 bezoekers sinds 07-06-2010