Mem = Water

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 13e letter Mem heeft een getalswaarde van 40. In de vorm is een Kaph te zien met een Waw ervoor. Mem betekent water en is symbool voor tijd, het stromen van de tijd. De Mem doelt speciaal op de tijd in de woestijn. Deze tijd is een tijd van wachten. Wie zich laat wegroepen uit Egypte moet niet denken dat meteen het Beloofde Land er is. Dat kan lang duren. Tussen Egypte en het Beloofde Land ligt de Mem, de 40-jarige wachttijd in de woestijn. Wachten op de vervulling van Gods beloften is de grootste menselijke uitdaging. Wachten is het moeilijkste dat er is. We worden al gauw ongeduldig en verlangen dan net als Israël terug naar de ‘vleespotten’ van Egypte. Om niet de moed te verliezen moet de wachttijd worden geordend. Wie geen getijden in acht neemt wordt doelloos op den duur en verliest met de herinnering aan het verleden (uittocht) ook de hoop op de toekomst (intocht). Want door het structureren van de tijd door de getijden blijven de Grote Daden van God in gedachtenis. De woestijntijd is de tijd om te leren luisteren naar de Stem van Hem Die ons wegriep en roept. De woestijntijd is bij uitstek Zijn spreektijd: juist in het hart van de woestijn, bij de Sinaï, sprak God tot het hart van Zijn volk. Er is een samenhang tussen midbar dat woestijn betekent en mêdabér dat spreken betekent. Wie niet luistert (Hoor Israël)  wordt in de woestijn een doelloze zwerver, die het Beloofde Land uit het oog verloren heeft. Het is belangrijk om gericht te blijven op de toekomst in het land van de Belofte.

Móreh dat leraar betekent begint met een Mem. In de woestijn, op de berg Sinaï, kreeg Mozes Onderwijs over de Richtlijnen voor het samenleven in het Beloofde land. God Zelf was zijn Leraar! Het woord móreh hangt samen met het werkwoord járáh dat werpen, schieten, richten of aanwijzen betekent. Ook hiervan is afgeleid het woord tóráh dat aanwijzing, onderwijzing of richtlijn betekent. Deze unieke Richtlijnen betreffen vooral de verhouding tussen God en de naaste, maar daarbij is de relatie tot het Beloofde Land en alles wat men bezit inbegrepen: niet stelen, afstaan van de eerstelingen, schulden kwijtschelden (sabbatsjaar), het land herverdelen (jubeljaar) enz. Een onderwijzer die niet naar deze Onderwijzing verwijst is een ‘on-wijzer’, die zijn leerlingen onwijs houdt of maakt. Het Hebreeuwse woord voor onderwijzen is liméd dat de versterkte vorm is van lámad dat leren of studeren betekent. De Mem middenin verwijst naar de wachttijd in de woestijn: geen studie zonder regelmaat, zonder vaste tijden. De Daleth aan het eind geeft aan waar het bij het onderwijzen en leren omgaat: dat er deuren opengaan. Niet het verzamelen van feiten is het studiedoel, maar dat men perspectieven krijgt op Gods programma voor leven en samenleven en op Zijn bedoeling met Israël in het Land van Belofte en met de volkeren daar omheen. Het gaat erom dat men zelf door die deur gaat, binnengaat in het land waar Gods geboden gelden, ingaat in Zijn Koninkrijk. De Lamed vooraan, de enige letter die door de bovenlijn gaat, duidt erop dat onderwijzen vooral gericht moet zijn op het bijbrengen van respect voor de grootheid van de God van Israël. Hij gaat alle begrip te boven. Het hoofddoel van alle onderwijs is ‘leren Hem te vrezen’. De vreze voor God is het begin van alle praktische en creatieve kennis. Evenals de ouders zijn ook de leraren slechts tussenpersonen: de uiteindelijke Leraar is God Zelf door Zijn Woord en Zijn Geest. Ieder mens mag rechtstreeks leren van Hem en Hem vragen om kennis: ‘Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag’( Psalm 25:4,5).

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601649 bezoekers sinds 07-06-2010