Macht- Liefde

06-11-2011 door Joop Neven

God komt vaak in de gestalte van de onmacht. Hij lijkt het steeds weer te verliezen. Hij neemt het kleinste volkje te midden van de volkeren, natuurrampen worden op Zijn conto geschreven. En bij het kruis zeggen ze: zie je wel, Hij kan het niet. Hij kan zichzelf niet redden. Nee, dat kan Hij niet. Hij kan anderen wel bevrijden, maar Zich­zelf niet. Daar krijg je het vraagstuk: kan God nu eigenlijk alles? En meteen kom je dan in het vraagstuk van de macht terecht. Vaak wordt het idee erin ge­bracht: God zet zijn macht door. Ja, maar dat is dan wel de overmacht van zijn liefde. Het beeld dat overgebleven is, een God die goed voor ons zorgt en beloond als we naar Hem luisteren, maar met dreigementen en straffen als er geen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is. Als we helemaal niet in Hem geloven, dan wordt er verwezen naar deze “liefdevolle” God die zijn schepselen verwijst naar de hel en voor eeuwig verloren laat gaan. Er staat in de Bijbel dat we de naam van God niet ijdel mogen gebruiken, maar dat wordt nu zo vaak gedaan door God af te schildren als een boze tierende God doe alle verwoest die niet in Hem geloofd. Maar juist God komt altijd tot Zijn doel, met Zijn schepping, met Zijn kinderen. “Elke knie en alle tong zal erkennen dat Jezus Christus is, tot eer van God de Vader….opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader {Fillp.2 vers 10-11}.

Dat het hier om een hartelijke erkenning gaat, blijkt o.a uit de volgende feiten:

1 Alle tong zal belijden. het gaat hier duidelijk niet om lippendienst. De lippen staan in de Bijbel voor de buitenkant, de tong daarentegen altijd voor de binnenkant.

2 Het woord voor belijden in Filp.2 ver 11 is ex-omologeo. Het voorvoegsel “ex” betekent dat het van binnenuit komt. Overal waar dit woord in het NT voorkomt gaat het om een hartelijk instemming. Trouwens, niemand kan zeggen: Jezus is Heer” dan alleen door de heilige geest {1Kor.12 vers 3}.

3 Alle tong zal belijden “tot eer van God de Vader”. Niet uit dwang maar tot eer van God {als Vader}, zal de lof klinken. In de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Het staat zo prachtig in het begin van Psalm 22 en Psalm 23. Psalm 22 vers 1 begint met: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”. En Psalm 23 vers 1 begint met: “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets”. Na de kruisiging is er de opstanding, waar de dood geen macht meer heeft. Na Ps.22 komt Ps. 23 en deze psalm laat zien dat er na deze onrechtvaardige wereld, die eenzame wereld, een nieuwe schepping komt, waar rust en harmonie en volmaaktheid heerst. God laat Zijn schepping niet los. Hij laat niet varen de werken Zijner handen. De Blijde Boodschap van de Bijbel is, dat de dood allerminst het einde is.

Het laatste vers van Ps. 150 zegt: “Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja {Ps.150 vers 6}. “Loven” is in het Hebreeuws “hileel”. Hier staat: “tehaleel”. “te” geeft aan dat het toekomende tijd is: dus “zal loven”. Wat een toekomst gaan we nog tegemoet. We zien naar Hem uit, Hij, die hemel en aarde voltooien zal.

1 comment on “Macht- Liefde”


 1. E. Visser says:

  Beste Joop,

  Je schrijft verschrikkelijk goed.
  Het is wonderlijk om zoveel herkenning te vinden van de hand van een volslagen onbekende.
  Mooi!

  Esther Visser

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579311 bezoekers sinds 07-06-2010