Loon ontvangen

28-05-2010 door Joop Neven

door Martin Zender

In 1Korinthe 3:10-15 schrijft Paulus:

“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,
13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,
15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” De apostel spreekt hier niet over redding, want het fundament is al gelegd: Christus. Aangezien dit deel gaat over leraren en hun onderwijs (Paulus spreekt hier over zichzelf en Apollos), neem ik aan dat dit gebouw het onderwijs en leer is, en niet ons gedrag.

Ik geloof dat het goud, zilver en de kostbare stenen overeenkomen met drie grote thema’s van Romeinen: Goud, de soevereiniteit van God (Rom.8:31-9:29); Zilver, de verzoening van de wereld (Rom.5:1-8:30) en kostbare stenen, rechtvaardiging (Rom.3:21-4:25). Zij die doorgaan met het omarmen en onderwijzen van de door de mens gemaakte doctrines:

 • dat de mens een sterkere wil heeft dan God,
 • dat de mens uiteindelijk het bloed van Christus kan afwijzen,
 • dat God niet de Redder is van alle mensen,
 • dat de liefde van God faalt,
 • dat Satan een eeuwig koninkrijk zal hebben,
 • dat genade afhankelijk is van menselijk geloof,
 • dat Christus niet de zonden van de wereld wegnam,
 • dat zonde eeuwig is,
 • dat het kwaad eeuwig is,
 • dat Adam sterker is dan Christus,
 • dat Adam meer mensen verloren heeft dan Christus kan winnen,

zullen aan God een gebouw aanbieden van hout, gras en stroo, en zullen veel verlies lijden voor de Bêma van Christus. Ze zullen gered worden, maar hun gebouw (hun onderwijs) zal verteerd worden en ze zullen hun loon kwijtraken. Al deze leringen zijn hout, gras en stroo en zullen niet blijven bestaan in het vuur. Waarom zet u deze belijdenissen niet opzij en kijkt u niet in de Schrift? U zult blij zijn dat u het deed!

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010