Lofprijzing

31-05-2010 door Joop Neven

Zomaar een aantal teksten in de Bijbel waar God de lof en de eer bezongen zal worden door de volkeren. Wanneer de Heer als Koning de aarde doortrekt, zal men Hem aanbidden en toejuichen met lofgezangen.

Psalm 66 vers 1 en 4 jubelt het uit: “Juicht Gode, gij ganse aarde, psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; maakt zijn lof heerlijk” en in vers 4“de ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U “.

Psalm 72 vers 8-11. “Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde….. vers 11 “mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen, alle volkeren hem dienen”.

Psalm 97 spreekt dat de “hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid”. Vers 9 “Want Gij Heere, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden”.

Psalm 100 jubelt het uit: “Juicht de Here, gij ganse arde, dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe……. Vers 5 “want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten”.

Lees ook Psalm 113; Psalm. 145, en als laatste psalm in het boek der Psalmen staan de geweldige woorden: “alles wat adem heeft, love de Here.  Halleluja” { Ps. 150} “Loven” is in het Hebreeuws”hileel”  in deze psalm staat “tehaleel”  het woord “te” geeft aan dat het toekomende tijd is. Dus zal loven. Wat een geweldige belofte. God geeft zelf aan: alle volken zullen Mij uit liefde dienen. En Israel zal zeggen: “Waarlijk, zo is God, onze God, voor eeuwig en altoos; tot { lett: over} de dood toe zal Hij ons leiden” {Ps.48 vers 15}.

Paulus schrijft later in 1 Kor.15 vers 28 “ Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”.

Het doel van God is altijd geweest, dat de schepping Hem zou verheerlijken. De vergankelijkheid heeft geen einddoel in zichzelf. God wil het vergankelijke niet om het vergankelijk te laten. Maar de schepping, dus ook het schepsel , moet tot Hem komen om blijvend inwonend leven te ontvangen. Kol.1 vers 16 zegt: dat Hij alles tot Zichzelven geschapen heeft. Niet dus tot vergankelijkheid of ondergang. Daarom moeten wij over de Vader spreken, als de God die eindeloos meer liefheeft en vergeeft dan men ooit gehoord heeft. Want God heeft maar één verlangen

“Zie Ik maak alle dingen nieuw” {Openb.21 vers 5}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585472 bezoekers sinds 07-06-2010