Licht en donker

26-05-2010 door Dr. K.D. Goverts

De rabbijnen zeggen: de oorspronkelijke mens was bekleed met licht. En licht is or. Toen de mens viel, raakte hij dus zijn lichtmantel kwijt. Toen de mens die lichtmantel niet meer had, was hij naakt. Daarom staat er ook: ze bemerken, dat zij naakt waren.{Gen.3 vers 7}. Er staat in Genesis 3 vers 21: En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Letterlijk staar er: van huid. Het Hebreeuwse woord “huid” is or, bijna hetzelfde woord als “licht”. Licht is dus or, en Huid is or. In de uitspraak van deze woorden hoor je geen verschil in klank. De lichtmantel wordt dus verwisseld met en huidmantel. In plaats van licht kreeg de mens huid. Nu is het wonderlijke, dat het Hebreeuwse woord or ook verwant is met het woord iweer, wat “blind” betekent. Als je dus “huid” krijgt, en die huid gaat helemaal over je heen, dan ben je blind. Kijk naar een mol, hij heeft ook de huid over zijn ogen. Jezus zeg; Ik ben het Licht der wereld. Door de dood en opstanding zal de schepping weer oplichten. Hoewel de ogen van de wereld “geopend” zijn kunnen ze niets zien, blind voor het Licht der wereld. Het verhaal van de blindgeborene uit Joh.9 zegt; één ding weet ik, vroeger was ik blind en nu kan ik zien. Wat een geweldig getuigenis; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu kan zien. “Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien…{Hand.9 vers8}. Saulus, die genezen wordt van zijn blinde vlekken, hij zit drie dagen als een blinde in Damascus. Dan komt Ananias en zegt: je mag zien! En als Saulus dan de handen worden opgelegd, wordt hij ook inderdaad ziende. En Paulus zag, zoals hij nog nooit gezien had. Hij keek en hoorde door nieuwe ogen en oren. Het Licht overkómt hem, het Licht waarmee de Vader ons heeft liefgehad. Dat is het licht van de Vader, dat over de hele schepping gaat schijnen.

Paulus heeft zijn hoop gevestigd op de levende God, het Licht der wereld, die een Heiland {Redder} is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige {1Tim.4 vers 10}. Wat een prachtige boodschap.

In de Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat de Zoon des Vaders voor een deel afstand heeft gedaan van de schepping. Maar juist staat er; Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht {Hebr.1 vers 13}. Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem. Christus is nog niet gekomen tot Zijn volle door God gewilde heerlijkheid. Hij wacht daarop, dat Zijn Gemeente naar zijn eigen beeld verheerlijkt wordt.

Wij hebben nu beide dingen ontvangen; de toekomstige voltooiing van de éénheid van Christus Lichaam enerzijds, en de toekomstige verzoening van de gehele schepping anderzijds

“Licht” is in het Hebreeuws: or  {אור}

“Huid” is in het Hebreeuws: or {עןר}

“Blind”is in het Hebreeuws iweer {עןר}

En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.{Gen.3vers 21}.

Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, het zij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen {Kol.1 vers 16}.

1 comment on “Licht en donker”


  1. Zvonimir Vistica says:

    Zij waren naakt en schaamden zich niet
    Genesis 2:25

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010