Leven vanuit de Psalmen

23-01-2014 door Joop Neven

tenachHeeft u wel eens gelet op Lucas 24 :44? Dat is een heel wezenlijke tekst in dit verband. Jezus zegt tot zijn leerlingen: “Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in (1) de Wet (de Thora,de onderwijzing van Mozes!), (2) de Profeten en (3) de Psalmen(!) vervuld moet worden.”

Deze 3 delen die bij elkaar opgeteld vormen het door ons zo genoemde “Oude Testament”. De Joodse benaming is beter, namelijk de Tenach! Dit is precies die oude driedeling die je vindt in de Joodse canon. De Bijbel begint met de Thora, de boeken van Mozes, dan krijg je de tweede cirkel , dat zijn de Profeten en dan krijg je de derde cirkel, die begint met de Psalmen! En dan komt de rest: Job en Spreuken en Prediker enz. tot en met de laatste; in de Joodse bijbel is dat Kronieken. Jezus neemt daar die hele drieslag die vanouds in de Joodse traditie bekend was, en Hij zegt: “Alles wat daar geschreven is wordt vervuld!” Jezus heeft ook heel bewust en diep geleefd vanuit die Psalmen. Toen Hij aan het kruis van Golgotha hing, bad Hij: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten!” Heeft Hij dat zelf bedacht? Nee, dat is Psalm 22. En “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!” Heeft Hij dat dan misschien zelf bedacht? Nee, dat is Psalm 31. Het Avondgebed van de kinderen: “Vader, in uw handen leg ik mijn ruach, mijn geest, of adem,” en dan bidt Jezus nog eenmaal dat gebed dat Hij als kind zovele malen heeft gebeden voor het slapen gaan. En zo zie je dat Jezus tot in het laatste uur geleefd heeft vanuit die Psalmen.

De Psalmen bestaan uit vijf boeken. In de meeste Bijbels is dat wel aangegeven. Het eerste boek: Psalm 1 t/m 41; het tweede boek: Psalm 42 t/m 72; het derde boek: Psalm 73 t/m 89;  het vierde boek: Psalm 90 t/m 106, en dan de rest, het vijfde boek: Psalm 107 t/m 150

Psalm 1 begint heel bijzonder: “Welzalig de man!” Is de vrouw dan niet zalig! Dat hier nu “de man” staat, betekent niet dat de vrouw hier uitgesloten is. In het Hebreeuws is het een woordspeling. Er staat: Welzalig hashreh, de man a-ish, die asher. Hashreh a-ish hashreh asher. Daarom staat er ”de man”, dat past helemaal in dat ritme. Dat is een prachtig stukje Hebreeuwse poëzie. En zo begin je met dat Psalmboek, met dat “welzalig”, word je uitgenodigd: Wat is nou zalig? Betekent dat zoiets als gelukkig? Of wordt er iets anders mee aangeduid? Let er op, het is niet een wens of een belofte! Het betekent niet: deze man verdient gelukkig te worden, of deze man zal dat ooit een keer zijn. Nee, het is een vreugdevolle uitroep, een vastgestelde zekerheid: de mens is zoals hij bedoelt is! Zalig is dat je beantwoord aan je bestemming.

Dat ashreh, dat welzalig, heeft ook nog een andere betekenisnuance, een Joodse Bijbeluitlegger zei eens: dat het woord ashreh heeft te maken met een ander woord en dat betekent “een stap” . Een stap doen, of een schrede. Dus “welzalig” is dat je stappen kunt doen. Je zou kunnen zeggen dat je uit de voeten kunt.  Maartje van Tijn, een Joodse Bijbelvertaalster, zegt dat het betekent: “sterk en rechtgezet!” Ashreh, sterk en rechtgezet, dan sta je op je voeten! Die verschillende betekenissen zitten erin. Je kunt voetstappen zetten. “mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet” {Ps.17:5}. Nou, met die woorden is het rustig wandelen.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582923 bezoekers sinds 07-06-2010