Lamed = Pprikstok, Weggeprikt uit Egypte

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 12e letter Lamed heeft een getalswaarde van 30. In de vorm is een kaph te zien met daarboven een Waw: het is alsof de mens door de ‘doende hand’ van God wordt ‘weggedragen’. Gimel (3) en Lamed (30) duiden beiden op beweging: ‘weg van huis’ en ‘weg uit het diensthuis’. De naam ‘lamed’ (van lámád: leren) betekent prikstok of stimulans: de prikstok van de kamelendrijver of de stimulans van de leraar die de leerling ‘prikt’ om met de studie te beginnen of aan de gang te blijven. Als Israëls God omziet naar Zijn volk, als tenslotte de bestemde tijd gekomen is om uit Egypte weg te trekken, uit dit dubbelland met zijn ellende én zijn verleidelijkheden, is er toch nog een prikstok nodig. Afscheid nemen van Egypte is geen kleinigheid, op weg gaan naar vage verten, wie doet dat zonder meer? Het beloofde land mag dan wel een prachtig perspectief zijn, adembenemend mooi waar ieder onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom zit en waar men op gezette tijden samen optrekt aan de Godsstad voor de lofzang maar kan zoiets ooit werkelijkheid worden? Hier en nu in Egypte weet Israël tenminste waar het aan toe is en in ons moderne Egypte weten wij dat ook. We zuchten wel onder de druk van de jachtigheid van onze samenleving maar wel willen het comfort liever niet missen. Ondanks alle ellende zijn we gehecht geraakt aan bepaalde zekerheden en heerlijkheden. We kunnen er niet goed zonder. Daarom is er een prikstok nodig, een sterke stimulans, een sterke Stem: ‘ga naar het Land dat Ik u wijzen zal!’ Kaph en Lamed vormen samen het woord lékh en betekent ga! Lamed hangt ook samen met leren en studeren. Wie niet zingt, vergeet de beloftevolle profetische woorden van vader Jakob. Maar ook geldt: wie niet leert, verleert ze. Wie niet studeert, stagneert in de hoop op het Land van Belofte. Wie niet voortdurend gehoor geeft aan de Woorden Gods, aan Mozes en de Profeten, heeft op het beslissende moment geen oor voor de Stem. Dan voelen we de prikkel niet, we kunnen die niet meer voelen en dus blijven we in de ban van Egypte, gefascineerd door dit dubbelland.

Het Hebreeuws kent niet het koppelwerkwoord zijn maar kent ook het werkwoord hebben niet in de zin van bezitten. ‘Ik heb een huis’ is in het Hebreeuws ‘lí-bajith’ en betekent ‘aan mij is een huis’. ‘Ik heb een vrouw’ is in het Hebreeuws ‘lí-‘sháh’ en betekent ‘aan mij is een vrouw’. Deze grammaticale regel bergt in zich een wijze levensregel: het huis dat ik heb is niet van mij maar het is aan mij ten deel gevallen en de vrouw die ik heb is niet mijn bezit waarover ik naar believen kan beschikken maar is een Godsgeschenk aan mij.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010