Kwaad en zonde

07-07-2010 door Joop Neven

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen” {Rom.1 vers36}.

Dat is toch wat wij geloven. Maar hoe zit het met “het kwaad en de zonde” Velen schrikken ervan terug om het kwaad met God te verbinden. Er zijn vele teksten in de Bijbel die uitdragen dat alle dingen, zowel het kwade als het goede hun bron vinden in God. Paulus schrijft dat de schepping niet vrijwillig aan de ijdelheid werd onderworpen. Ze had hierin geen wil, of keuze. God onderwerpt haar tegen haar wil {Rom. 8 vers 20}. Maar het is tijdelijk. De schepping is in verwachting, en dat zal leiden tot een overweldigende heerlijkheid. Het moeilijke van dit onderwerp is, dat men geen onderscheid maakt tussen “kwaad en zonde”. Als God Zelf zegt: “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede en schep het kwaad, Ik de Here doe al deze dingen” {Jes.45 vers 7}. Vaak wordt God onmiddellijk tot de auteur van de zonde gemaakt. Maar dat staat er niet. Laat het duidelijk zijn God kan niet zondigen {doel missen}. Hij mist nooit Zijn doel, namelijk de totale schepping tot onvergankelijkheid brengen. In Leviticus komen de begrippen “kwaad en zonde”diverse malen voor, maar nooit wordt erop gezinspeeld dat kwaad moet worden goed gemaakt door een offer, altijd gaat dat over zonde. “Kwaad” wordt nooit verbonden met het altaar en het bloed. In de grondtekst worden kwaad en zonde duidelijk onderscheiden d.m.v. termen die op geen enkele wijze met elkaar verband houden. Lees maar in Job.2 vers 10.  In antwoord op de kritiek van God door zijn vrouw zei hij; ….Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En dat dan staat zo mooi; “In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet’. Hieruit mogen we 2 dingen uit opmaken; dat het kwaad vanuit God kwam, en dat kwaad niet noodzakelijk zonde is. We hebben terecht een weerzin tegen elke suggestie die zonde met God lijkt te verbinden, maar zolang we over “kwaad”denken als “zonde” is de weg versperd tot het begrijpen van dit onderwerp.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010