Kom naar de Farao

29-04-2022 door Dr. K.D. Goverts

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt, wie zal dan verdoemen? Christus is voor ons gestorven, Hij is opgewekt, Hij zit aan de rechterhand des Vaders en Hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons.

Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden. Voor het Godskind, dat Hem wil volgen, dat zich aan Hem toevertrouwt, geldt: er is geen plaats waar Hij niet is. Ook al zou je het gevoel hebben van Afwezigheid, in een niemandsland te verkeren.

In Exodus 10, 1 geeft Adonai een opdracht aan Mozes. En veelal wordt vertaald: En de HEERE sprak tot Mozes: ga in tot Pharao. [St.V.]; zo ook NBV: ga naar de farao; evenzo NBV van 2021.  De HSV: ga naar de farao toe. Maar er staat eigenlijk: Bo’, בא – dat is: kom. Hier vinden we een geheimenis. Als ik tegen iemand zeg: ga naar het station. Dan wijs ik van mezelf af. Die ander moet daarheen gaan, maar ik ben daar niet. Als ik zeg: kom naar het station,  dan houdt dit in dat ik daar al ben. Kom maar naar het station, dan zien we elkaar daar.

Als de Eeuwige tot Mozes zegt: kom naar Pharao, dan impliceert dit dat Hij daar al is. En dat is toch wel frappant: is God in het paleis van de Pharao? Ja, want daar is Hij om Mozes op te wachten. Een kind van God, een dienaar van Adonai, kan nooit ergens komen waar Hij niet is. God zegt niet: ga naar de Pharao, maar kom naar de Pharao.

Bo’, dat is een beth en een ’aleph: daar ligt nog een geheim in verborgen. De beth is de letter van de Zoon, Bén בן     en de ‘aleph is de letter van de Vader  ‘av

Zo mogen we komen: via de Zoon tot de Vader. Al komend worden we bij de  ’Aleph – bij onze Oorsprong, bij de Vader  אב gebracht.

Kom maar, want Ik ben daar al. Ik zal je daar opwachten.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010