Kerst-voorstelling

05-12-2011 door Joop Neven

….omdat voor hen geen plaats was in de herberg….{Luc.2 vers 7}.

De gebruikelijke “kerstvoorstelling” is dan, dat Jozef en Maria van deur tot deur gaan met het ezeltje en overal te horen krijgen: geen plaats, vol! En eindelijk, na lang smeken, nou vooruit maar, kom maar in de stal. “..geen plaats in de herberg..” Dat woord  herberg komt twee keer voor in Lucas. Er staat het woord “kataluma”. Dat woord heeft een brede betekenis nl: onderkomen, kampement, officieel gastenvertrek. Niet zozeer “herberg”, maar meer “hotel”. Het woord herberg is dus in feite wat te veel ingekleurd. Het woord kataluma duidt op een zekere status of welstand. Het punt was dus niet zozeer, dat het stampvol was. Men had n.l. een jaar de tijd om zich in te schrijven. Het is dus een onjuiste voorstelling om te denken, dat alle wegen overvol waren en dat alle logeergelegenheden overbezet waren vanwege de inschrijving.

Vers 7 zou je ook kunnen vertalen:.. hun plaats {maqom} was niet in het hotel. Hun plaats was temidden van de herders. Tussen de eenvoudige, tussen de “nederen”. Het woord maqom heeft een sterke gevoelswaarde. Het is de plaats waar je thuis bent, je mokum. Het woord “kataluma” komt ook voor in Luc.22 vers 11: waar is het onderkomen {kataluma}, waar Ik het Pascha kan eten met mijn leerlingen.. Dat is dus de enige plaats, waar Jezus werkelijk “thuis” is. De plaats van de Messias is tussen de eenvoudige, tussen de herders. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende..{Luc.2 vers 20}. Een prachtige tekst. God geeft zijn heerlijkheid en de mens mag die heerlijkheid teruggeven. Dat doen de herders. Die herders hebben het goed begrepen, die geven die heerlijkheid aan God terug. En daar gaat het nu juist om, want God wil zijn heerlijkheid ontvangen van mensen. Want de heerlijkheid  die Hij krijgt, is gegéven heerlijkheid. Aan het eind van Lucas staat zo mooi: en zijn waren voortdurend in de tempel, zegenende God..{Luc.24 vers 53}. Dat is het gegeven van het Bijbels denken. God wil gezegend worden door de mens. God zegt: Ik maak Mijzelf minder, opdat het Meerdere het mindere kan zegenen. God voelt zich niet te hoog, om door de mens gezegend te worden

1 comment on “Kerst-voorstelling”


  1. Troost Mijn Volk says:

    Dit is geen 25 december gedachtegoed. Verre van dat! We lezen tussen de regels door dat Zacharia zijn dienst deed in de dagorde van Abia. Hieruit kunnen we heel eenvoudig de geboortetijd van Yeshua berekenen. Gewoon ten tijde van het Loofhuttenfeest. Er was geen plaats in de herberg en niemand verkeerde toen in zijn/haar woning. In een loofhut zag Yeshua het eerste levenslicht. Voordat het Loofhuttenfeest begon bakte de vrouwen voldoende brood voor al die dagen. Het werd gewikkeld in doeken en bleef daardoor vers en het ongedierte kon er niet bij komen. De broodmand is letterlijk de kribbe. Geen stal dus! Yeshua kwam bij de mensen in hun otheemde bestaan op aarde. De herkenning voor de herders: wel Josef en Mirjam waren nog niet getrouwd. Mirjam droeg niet haar bruidsschat. Een kind in een broodmand wegens gebrek aan een passend bedje was in dat geval uitzonderlijk. De herders gingen alle loofhutten langs. Hier sluiten de Bijbelse verwijzingen ook aan: Yeshua zegt dat Hij het Brood des levens is. Hij is geboren te Bethlehem: letterlijk vertaald het broodhuis.
    Dan is er nog een andere bijkomstigheid: welke keizer laat mensen in de winter inschrijven? Dat doe je toch wanneer de laatste oogst is binnengehaald. Dan weet je dat de maximale winst valt te behalen bij het vaststellen van het bezit. Het waren geen domme jongens die Romeinen

    Yeshua is de 7e herder van Israël. De herders die in de velden van Effratha lagen dienden dat met hun bezoek te bevestigen. Zij, die eenvoudige mannen, die de offerdieren opkweekten voor de tempeldienst, analoog aan David voordat hij door G’d tot koning over Israël werd gezalfd. Geen romantiek maar een wonderlijke vervulling van wat G’d heeft beloofd en waargemaakt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576144 bezoekers sinds 07-06-2010