Kaph = Doende hand

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 11e letter Kaph heeft een getalswaarde van 20. Zoals tussen de Jod en de Aleph is er ook verband tussen de Kaph en de Beth: de Kaph (20) is de Beth (2) op een nieuw niveau. Er zijn nog 3 overeenkomsten tussen beide letters. In de eerste plaats lijken beide letters veel op elkaar, het enige verschil is dat de Kaph rond is van onderen. Verder zijn de Kaph en de Beth beide betrokken op het woord huis: Beth op het geboortehuis en Kaph op het diensthuis van Egypte. Tenslotte heeft de Kaph net als de Beth een dubbele klank: hard als een k, met een stip in het midden en zacht als een ch zonder stip in het midden.

De naam Kaph betekent letterlijk handpalm, open hand of doende hand. De Jod is de hand in rust (zegenend, dankend), de Kaph is de hand in beweging: de hand aan het werk. Na gezegend te zijn in Egypte kunnen de kinderen van Israël niet direct op weg naar de vrijheid in het Beloofde land. Ze moeten nog jarenlang in het diensthuis aan het werk blijven, gewoon doen wat de hand vindt of krijgt om te doen. Egypte is letterlijk een Kaphland, een land van dubbelheid. Aan de ene kant is het leven in het land langs de Nijl uitzonderlijk goed: er is eten genoeg, vruchten volop en ook vlees. Aan de andere kant is het er verschrikkelijk slecht: er is de voortdurende druk van het slavenleven. Men wordt opgejaagd, men moet steeds meer presteren, men is gevangen in een verstikkende structuur, in een knellend dwangsysteem.

In onze samenleving kennen wij diezelfde dubbelheid. Enerzijds is het hier benijdenswaardig goed: in deze hightech-samenleving is er veel om van te genieten. Anderzijds is er de voortdurende druk, de loonslavernij, de vernummering en de vereenzaming. Om niet gespleten te raken moeten de hoop gaande houden door God te loven waardoor er een band blijft met de Eén. Dat betekent niet dat we wegdromen, wegvluchten voor onze verantwoordelijkheid hier en nu maar wel dat we kracht krijgen om jaar in jaar uit na elke teleurstelling of tegenslag weer aan de gang te gaan, te doen wat voor de hand ligt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010