Jod = Hand omlaag, Hand omhoog

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 10e letter Jod, die ook het cijfer 10 is. Met de Jod begint in feite een nieuw leven, als een nieuwe geboorte: de Jod (10) is te zien als een Aleph (1) op een nieuw niveau. Het nieuwe niveau is dat de jongvolwassene nu als volwaardig lid van de samenleving geroepen wordt om een voortrekker (Aleph) te zijn: uit het land van onvrijheid (Egypte) op weg naar het Beloofde land. Jod betekent hand en de eerste handeling op weg naar het Land van de vrijheid is, dat men zich buigt onder de zegenende Hand van Israëls God. Een Hand Die gestalte krijgt in de zegenende handen van ouders, oudsten en andere voortrekkers. Jakob zegende in Egypte zijn zonen en in hen al de kinderen van Israël met het oog op de toekomst: eens komen er andere tijden. Eens komt aan alle maatschappelijke ellende, aan alle onrecht en vernedering een eind. De God van Abraham en Isaäk, de Altijd Aanwezige, zal u bevrijden. Houdt goede moed! Door de kracht van die zegen zou Israël de nog komende verdrukking kunnen doorstaan. Door het Woord van God, door het geloof in deze hoopvolle beloften, zouden ze kunnen volharden tot het einde. Deze hoopvolle uitspraken moeten in gedachtenis blijven: de gesproken Woorden van God moeten voortdurend worden herhaald, opgezegd en gezongen, in gebeden, liederen en lofzeggingen. Waar niet gedankt wordt, sterft de hoop, vervagen de beloftevolle woorden. Met het oog op de uittocht uit Egypte niet alleen de hand omlaag (zegenend) maar ook omhoog: de opgeheven handen als teken van dankzegging en lofprijzing. Wie God dankt voor Zijn beloften terwijl hij of zij nog midden in de ellende zit trekt die beloften naar zich toe en eigent ze zich toe. Door te danken halen we in het heden van onze ellende de toekomst naar ons toe. We halen God naar ons toe. Waar is God bij ellende en uitzichtloosheid? Hij is daar waar Hij gedankt wordt. Hij is daar waar onze handen omhoog gaan. Lofzingend tegen alle zichtbare feiten in houden we zicht op de hoopvolle toekomst. Voor de lovende mens, wordt het leven, zelfs in de verdrukking een belévenis, een Godservaring. Wie looft, lééft. De naam van de meest gezegende onder de zonen van Israël is Jêhúdáh (Juda) waar het woord Jood vanaf is geleid betekent letterlijk God-lover.

Een bijzonder werkwoord met een Jod vooraan is Jáshabh en betekent wonen of zitten. Een ‘woning’ te mogen bezitten is een bijzondere zegen: dakloos te zijn is een vorm van bittere ellende. De letters Beth en Shin geven een betekenisaanduiding: de Beth verwijst naar het huis om in te wonen en de Shin is de letter van shálom en van Jeruzalem, de Vredestad. Het centrum van Jeruzalem is de berg Tsion, waar Israëls God wil zetelen, zitten, wonen: Hij wil onder ons niet dakloos zijn.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010