Jochanan,sjofeet tsaddiq

30-05-2010 door Joop Neven

De naam Johannes, Jochanan op zijn Hebreeuws, betekent: de Heer is genadig. Het is net alsof die naam al alles bevat en omvat. Let erop: er staat Adonai is genadig. Dat betekent, dat er in het begin al die genade was. Genade is niet een verschijnsel, dat pas later zich voordoet. De genade is niet iets wat er in de loop van de tijd is bijgekomen. Genade is niet een product van de tijd. Het is niet zo, dat de genade door de tijd is gemaakt. Niet door de dagen die “zo kwaad” zijn, niet door alle ellende die in de wereld is, heeft God besloten: nu zal Ik maar eens genadig worden. Dan zou genade iets zijn, waarvan je zegt: eerst was het er niet, toen was het er nog een hele poos niet, ze hebben het er eeuwenlang zonder gedaan. De genade is niet ontstaan vanuit de ellende, maar de genade wás er al; de genade is er altijd al geweest. De genade was er altijd al in het wezen van God. De genade is verweven met het karakter van God. En juist omdat God van meet af aan genadig ís, krijgt ook niemand het eruit. De genade, die er vanaf het begin was, gaat daarom ook nooit voorbij. Hij die was en die is en die eeuwig wezen zal wás genadig, ís genadig en zal altijd genadig zijn.

sjofeet tsaddiq

“God is een rechtvaardige Rechter en een God, die te allen dage toornt” {Ps. 7 vers 12}. Als er in de Bijbel staat “God is rechter”, staat daar het woord sjofeet. De sjofeet tsaddiq. Dat betekent dat God de grote Rechtzetter is. Hij zal alle dingen rechtmaken. In dat Rechtzetten is Hij waarachtig. Sommige mensen denken dat God een Rechter is die koel en zakelijk de dingen van alle kanten bekijkt en dan Zijn oordeel velt. Maar deze Rechter kijk met het oog van het hart. Dat rechtzetten heeft te maken dat God niet verdraagt dat de schepping wordt afgebroken. “..en een God die allen dage toornt..” Hij kan de afbraak niet dulden. Hij gaat niet berusten wat kapot gaat. De toorn is in wezen een uiting van Zijn liefde. De toorn is altijd, de toorn van de hoop. “Here, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, Here, met vreze voor uw werk vervuld; roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; gedenk in de toorn aan ontfermen! {Habakuk 3 vers 2}. Bij God is er geen toorn zonder ontferming. Zoals er staat bij de verloren zoon: de vader zag hem en werd met innerlijke ontferming bewogen.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010