Jitschaq en qetchai

03-12-2012 door Dr. K.D. Goverts

De naam Isaäk  oftewel Jitschaq betekent: “hij zal lachen”. Je kunt de letters van de nam Jitschaq in een andere volgorde zetten, en dan ontstaat er het woord qetchai. De volgorde is dan als volgt:

qof { ק } – tzadee { צ } – cheeth { ח } – jod { י }.

De getalswaarde zijn 100 – 90 – 8- 10.

Abraham was 100 jaar toen de geboorte van Jitschaq plaatsvond

Sara was 90 jaar bij de geboorde van Jitschaq

Jitschaq was 8 dagen oud toen hij besneden werd

En dan zeggen de Joodse wijzen: Toen Isaäk op het altaar werd gelegd, was dat de 10e beproeving die Abraham kreeg te verwerken.

Dus oorspronkelijk zou de naam Jitschaq – qetchai  geweest zijn. Nu is qet het Hebreeuwse woord voor “einde”. Chai heeft te maken met “leven”. Boven het leven van de zoon die geboren wordt staat eigenlijk: ”Het einde van ene leven” {qetchai} . Het einde van een levende, want het leven van deze zoon wordt straks in de dood gebracht. Hij wordt op het altaar gelegd. Ternauwernood is hij ontkomen; het was bijna “het einde van een levende” geweest. In de laatste ogenblikken komt daar de stem uit de hemel:”die uw zoon geen kwaad”.

Het einde van een levende

Bij “het einde van een levende” worden onze gedachten bepaald bij Golgotha. Dn kom je bij het hart van het evangelie. Want juist het einde van de Levende wordt het begin. Juist daar, waar het voor het zichtbare eindigt, juist daar wordt de bron ontsloten, juist daar is het begin.

De geboorte van de zoon vindt ook plaats op een einde, want de vader in 100 en de moeder is 90 en dan heb je menselijkerwijs gesproken dat het op zijn einde loopt.. Maar daar aan het einde van een leven, daar gaat God juist beginnen. Het einde wordt en begin. God begint waar wij eindigen. Na het einde komt daar de nieuwe morgen.

Het getal 90

De “tzaddeej” heeft als getalswaarde 90 en dat betekent het “overgaan naar een nieuw fase”. Als voorbeeld wordt er vaak gewezen naar Sara, die 90 jaar was bij de geboorte van Isaäk, de zoon der belofte. Het wonder in het boek Genesis, als Abraham zegt: “…Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren? “ {Gen.17 vers 17}. Bij de volgende letter, namelijk de “qof’ { ק } het doorbreken zien van iets dat eigenlijk niet kan. De geboorte van de 100 tallen. De geboorte van de zoon waarvan de vader niet geloven kon dat hij komt. De letter ”qof” betekent “oog van de naald”, u begrijpt wel, van die kameel die er door heen moest. Het wil zeggen, het oog van de naald is zo klein. Hoe moet de nieuwe schepping geboren worden, die hele wereld met al die tweeheid. Maar het gaat wel verder. Met de “qof”, met de 100, is het koninkrijk in zicht

Het getal 100

De “qof”heeft als getalswaarde 100. Het koninkrijk Gods wordt in Matth.19:24 vergeleken met het oog van en naald {nl. De letter “qof” ק }. Anders gezegd: het koninkrijk Gods is gelijk aan het getal 100. Het getal honderd heeft te maken met: “het ingaan in het koninkrijk van God”. De “qof” is de eerste letter van de honderdtallen. De eenheden hebben betrekking op individuen. De tientallen wijzen op en grotere groep, bijv, een volk of volkeren. De honderdtallen hebben met het totaal te maken. Alle volkeren, de gehele mensheid, alles wat boven in de hemel en beneden op de aarde en onder de aarde is. Genesis 17:4-7 spreekt daarover: “…en gij zult de vader van een menigte volken worden;en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb…”

Jitschaq, hij zal lachen, krijgt dan toch een diepe zin

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010