Jezus Christus, de Redder der wereld

07-07-2010 door Joop Neven

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardig worden. Rom.5 vers 19.

Het doel is dat zij allen rechtvaardigen worden. In dit gedeelte horen we dat dit doel bereikt wordt. Dat is de boodschap van het Evangelie, dat Hij de mens niet onderworpen heeft aan een noodlot, maar geen ander doel heeft, en ook nooit een ander doel gehad heeft, dan dat zij allen zullen komen tot het leven waartoe Hij hen geschapen heeft.

Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Filip.2 vers 8-11.

Als nu vast staat dat alle mensen God zullen loven, kan men dan nog ontkennen dat Gods vrede zal aanbreken voor heel de mensheid? Waarom anders loven ze hem, dan omdat ze door Hem zijn verlost. De Bijbel spreekt nergens van een “loven” van God door mensen die dat niet met hun hart doen.

Het is uitgesloten, dat God de mens zijn wil bekent maakt, en tegelijk wil dat de mens niet komt tot het dóen van die wil

God die een Redder van alle mensen

God laat niet varen het werk van Zijn handen. Uit hem en door Hem en tot Hem.  Ps.138 vers 8; Rom.11 vers 36

Er is één God. Hij wil dat alle mensen gered worden. “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 1Tim.2 vers 4; Ps.115 vers 3; Job.4 vers 2

De hele wereld en alle menden zijn het eigendom van Christus Jezus! Hij betaalde de losprijs voor allen. 1Tim.2 vers 6

Het verlorene wordt door God altijd weer terug gevonden. Als het anders was zou God de Verliezer zijn. Luk.15 vers 4

God heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen. Rom.11 vers 32

Gods toorn kan hevig zijn maar nooit eindeloos. Eindeloos zijn Zijn barmhartigheden! Een ogenblijk duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn goedertierenheid. Klaagl.3 vers 22; Ps 30 vers 6

Het woord “eeuwigheid” betekent in de Schrift “eeuw”{een wereldtijdperk; Hebr. Olam, Grieks.aioon}. Het eeuwige oordeel heeft een “totdat”. Jes.32 vers 14-15

het “eeuwige leven” en de “eeuwige straf” zijn resp. het leven en de straf van de toekomende eeuw, het Messiaanse Rijk. Luk.18 vers 30

De zgn.”hel” {Grieks “Gehenna” is het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstige Vrederijk zullen daar de lijken van rebellen liggen. Jes.65 vers 24; Matth. 5 vers 22

Paulus ziet in 1 Kor. 15 verder dan Johannes in de laatste hoofdstukken van “Openbaring”. Daar heerst Christus nog. Pas daarna zal God alles worden is allen. 1Kor.15 vers 22-28

De tweede dood is niet het einde. De dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Alle mensen worden levend gemaakt, zoals de Eersteling Christus. De dood wordt verslonden in de overwinning! Openb.20 vers 14-15; 1Kor.15 vers 22-28 en vers 54

Zoals door één mens alle mensen zondaren geworden zijn, zullen ook door één Mens alle mensen gerechtvaardigd worden. Rom.5 vers 18

Zoals alles geschapen is door de Zoon van Gods liefde, zo zal ook alles wederzijds verzoend worden door Hem. Kol.1 vers 16,20

Eens zal alle tong van harte belijden {Grieks: ex-omologeo} dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader. Filip.2 vers 10-11 vergl. Rom.10 vers 9 en 1Kor.12 vers 3

De levende God is en Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen. Dit is de angel van Paulus boodschap, de apostel van de heidenvolken. 1Tim. 4 vers 9-11, 2 vers 6-7

Het inzicht dat Eén voor allen stierf, maakt niet passief maar dringt ons juist. Het voedt op tot een leven waarin Hij verheerlijkt wordt. 2Kor.5 vers 14-15; Tit.2 vers 10-13

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010