Jacob houdt Esau vast

25-05-2010 door Joop Neven

door dr. F. de Graaff

Rebekka ervaart, dat de tweelingen in haar schoot samenstoten. Zij vat dit op als en teken van God.

“Toen nu de kinderen in haar binnenste tegen elkaar stieten, zeide zij: Indien het zo gaat, waarvan ben ik het teken?

De Heer antwoordt haar als volgt:

“Twee stammen zijn in uw lijf

Twee zonen vanaf uw schoot gescheiden

Hoop overweldigt hoop

Oudere zal jongere dienen”

In deze geboortegeschiedenis wordt uitgesproken het grondthema van Jacob en Esau. Dit is: Jacob houdt Esau vast.

De vraag is. Waarom? De verklaring ligt in het principe van de Bijbel. De jongere zal gediend worden door de oudste. Hier heeft een omkering plaats, die een diepe betekenis heeft. De Here God zet een nieuw beginsel in, om de gevallen schepping te redden. Het betekent een oordeel over de toestand van de gevallen wereld. Het hoogste en sterkste is blijkbaar niet sterk genoeg om de schepping te kunnen redden. De hoogheid en kracht van het oude is indrukwekkend, het kan verzorgd en gecultiveerd worden, maar het punt is: het heeft een uitzichtloze toekomst. Het zal in kracht steeds afnemen. De wereld zal steeds donkerder worden, totdat zij ondergaat. Het machtige in de gevallen schepping is niet machtig genoeg om die wereld te redden. Daarom stelt God een nieuw begin. Hij neemt daarvoor als uitgangspunt niet het sterke rijke, maar zwakke arme, niet omdat dit op zichzelf zijn liefde waard zou zijn, maar omdat het aan het volstrekte nieuwe meer plaats biedt, omdat het nieuwe veel meer als nieuwe duidelijk wordt in het zwakke. Het nieuwe kan namelijk niet met het oude verward worden. De blijde boodschap is dan ook; de Vader wil vasthouden en redden.

Maar wat wordt er nu met dat vasthouden uitgedrukt?

De oudste moet het nieuwe beginsel erkennen om verlost kunnen worden. Dan erkent Esau de verlossing, als hij Jacob als meerder erkent. Dit wil zeggen, als hij hem als de eerstgeborene erkent. Dan kan ook Esau verlost worden. Als hij Jacob niet als eerstgeborene erkent, zal Esau zijn eigen krachten opteren en tenslotte te gronde gaan. Daaruit kan worden verstaan worden, dat Jacob niet uit eigen belang handelt, als hij Esau vasthoudt, maar dat hij hierbij tracht zijn broeder voor de verlossing te bewaren.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579317 bezoekers sinds 07-06-2010