Ismaël

23-06-2010 door Joop Neven

In Job 39 vers 8 wordt er beeld gegeven van Ismaël. “Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven, ja, wie heeft de banden van de ezel der steppe geslaakt…”Hij gaat ongestoord zijn gang, dat is het beeld van Ismaël, de pionier die door de woestijnen trekt en zich door niets en niemand aan banden laat leggen. Zo wordt Ismaël de stamvader van onstuimige volkeren. Maar weet u, In Genesis 16 vers 12b wordt de toekomst van die wilde ezel weergegeven, “en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen” . Dus het laatste woord dat over Ismaël gesproken wordt, dat hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders”. En “wonen” heeft in de Bijbel altijd de klank in zich van terecht komen. Dus wat wordt er nu gezegd over Ismaël? Hij zal een zwervend leven, een zwervend bestaan hebben, maar het einde is wonen. Het is typisch, het eerste wat men doet is de Bijbel selectief lezen, “Zo zal het vele Nederlanders verrassen dat het woord ‘slaan’ in de Bijbel zestig keer vaker voorkomt (69 maal) dan in de Koran (negen maal)”. Dit volgens www.bijbelenkoran.nl   Zie de betekenis van “straffen en vergelden”. Een bepaald gedeelte wordt er uitgenomen en dan krijg je ook automatisch een bepaalde beeldvorming. God zegt: Ik zie nog wat anders, Hij zegt: “Gij zult zijn naam roepen Ismaël” . Zo staat het letterlijk in de Hebreeuwse tekst. Niet “Gij zult hem de naam geven”, maar “gij zult zijn naam roepen”. Met andere woorden, wat wordt die naam? Ismaël, want zo heet dat kind tot in alle tijdperken en tot in alle aionen. Dit kind zal de naam dragen: “God hoort”, Ismaël betekent: “God hoort”, en daarmee is zijn naam gestempeld en daarmee is ook dit volk getekend. Dus voor altijd zijn de kinderen, die uit Ismaël voortkomen, al die Arabieren enz. hun naam is het “God hoort” volk. Die “wilde ezel” zal eens moegestreden thuis komen. Het valt ook niet mee om door je vader de woestijn ingestuurd te worden, en het verder maar uit te zoeken. Maar ondanks de ontkenning dat God geen Zoon heeft, laat de Zoon zien wat werkelijk liefde is, namelijk “en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen” {Gen. 16 vers 12b}.

Laat die nieuwe website dat nu eens in het {kerst}licht plaatsen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010