Is Zijn liefde mislukt?

17-06-2013 door Joop Neven

Als God liefde is:

Waarom zou Hij dan de voorwerpen van Zijn liefde vernietigen, of ze verdoemen tot een eeuwig verblijf in de hel? Is Zijn liefde mislukt? Of houdt Hij slechts van een enkeling?

Als God almachtig is:

Waarom zou Hij dan niet iedereen kunnen redden?  Is de wil van een mens sterker dan die van God?

Als u zich deze vragen al eens meer heeft gesteld, zou u dan deze uitspraken uit God’s Woord eens willen overwegen:

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.” {1 Tim. 2:3-6}.

“… omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de Redder is van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven, inzonderheid voor de gelovigen” {1 Tim. 4:10}

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” {1 Cor.15:22}

“Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens {Adam} zeer velen {allen – Rom. 3:23 zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een {Christus} zeer velen {dezelfde velen die zondaren geworden zijn – allen} rechtvaardigen worden.” {Rom. 5:19}

en als Ik {Christus} van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.” {John 12:32}

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010