Indien wij ontrouw zijn

09-09-2013 door Joop Neven

“Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet” {2Tim2:13}.

Ontrouw kunnen gelovigen worden door van Gods waarheid af te dwalen. Ze belijden dan nog wel dat Jezus de Messias is, maar doen dat niet langer op de goede manier {vgl.2Tim.1:15;2:17-18}. Zal Christus hen dan laten vallen, zullen ze ook niet meer met hem mogen leven? Faalt Gods plan dan, aangezien Zijn medewerkers het hebben laten afweten? Volstrekt niet! Christus houdt vast aan zijn bedoelingen. Hij stierf om zondaren het leven te geven {vs11}. Van dat doel laat Hij zich niet afbrengen. Als gelovigen ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Er is noch hij Hem, noch bij de Vader enige verandering van ommekeer {Jac.1:17;Hebr.13:8}.

Voor allen gestorven

Om dat Hij voor allen is gestorven, zullen allen ook met Hem leven. Indien zij ontrouw zijn, houdt Hij toch aan die eindbestemming vast, want zichzelf verloochenen {op Zijn bedoelingen terugkomen} kan Hij niet {vgl.Rom.11:29}.Onze verantwoordelijkheid kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Maar heel ons bestaan wordt gedragen door Gods trouw. Hij zal ons niet blijvend aan het verderf prijsgeven, zelfs niet indien wij nalatig zijn. {vgl.Rom.11:28 en Rom.3:3-4}. Blijkbaar heeft dit “betrouwbare woord” Paulus bijzonder aangesproken, in een situatie waarin vele gelovigen zich van hem en zijn evangelie afwendden en dus “ontrouw” waren {2Tim1:15}.

In de traditionele uitleg wordt vers 13 vaak anders uitgelegd. De uitleg is dan, niet bemoedigend, maar juist bedreigend van aard. Zo schreef eens iemandBeeld u niet in dat, als u ontrouw bent, de straf des Heren zou uitblijven; Hij is even getrouw in Zijn dreigingen, als Hij het in Zijn beloften is”. Het is een zwakken uitleg, bovendien, men geeft een verkeerd Godsbeeld. Heel de Schrift staat vol betreffende Gods voornemen om de mensheid te behouden. Het lijkt mij daarom bijbelser om Gods “trouw” op te vatten als: trouw aan Zijn voornemen om alle mensen thuis te halen. “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen” {1Tim.4:9-11}.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582848 bezoekers sinds 07-06-2010