In de gelijkenis een mens gevonden.

30-05-2010 door Joop Neven

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises {Fillp.2 vers 8}.

…en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen {Fillp.2 vers 7}, slaat op de lichaamsbouw die alle mensen gemeen hebben, “in Zijn uiterlijk als een mens bevonden” op het bijzondere uiterlijk van Jezus van Nazareth. Het woord “uiterlijk” {Grieks: schema} komt net als het woord “gelijkenis” {Grieks; homoiooma} in één andere bijbeltekst voor. In 1 Kor.7 vers 31 schreef Paulus: “het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij”. “schema” is een aanduiding van een veranderlijke verschijningsvorm. De Messias werd in Bethlehem geboren. Hij begon Zijn leven als baby en nam geleidelijk “toe in wijsheid en grootte en gunst bij God en mensen” {Luc.2 vers 52}. Hij groeide op zoals elk ander kind, maar de wijsheid en de genade van God waren op Hem {Luc.2 vers 40}. Zodra Jezus zich “in uiterlijk als een mens bevond”, d.w.z. in Bethlehem werd geboren, heeft Hij zich “vernederd” . Hoewel Hij Heer was van alles {Hebr.1 vers 2}, onderwierp Hij zich aan Zijn eigen schepselen. Hij was Zijn ouders onderdanig {Luc.2 vers 51}, Hij betaalde belasting aan de tempel {Matth.17 vers 24-27} en de keizer. Hij was niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om de mensheid te dienen {Matth.20 vers 28} Hij waste de voeten van Zijn discipelen {Joh.13 vers 1-17}. Hij gebruikte Zijn krachten niet ten eigen bate en nooit onafhankelijk van God {Matth.4 vers 1-11. Luc.4 vers 1-13}. Hij deed niets uit Zichzelf, maar volbracht op volmaakte wijze de wil van zijn Vader {Joh.5 vers 19,30; Joh.6 vers 38}. Christus is gehoorzaam geworden tot de dood. Ernst Lohmeyer zei eens; dit kan van een gewone stervelingen niet gezegd worden. Wij mensen kunnen de dood niet ontlopen, vroeg of laat worden we er door overvallen. Sterven is voor ons geen daad van gehoorzaamheid, maar een bittere noodzaak. Bij Christus was dat anders. Omdat de Geest der heiligheid in Hem was, behoefde Hij niet te sterven. Hij verkoos te sterven, Hij legde Zijn leven af, en gehoorzaamde ook op dat moment zijn Vader {Joh.10 vers 17-18, vgl. Heb.10 vers 7,9}. En tot wát voor dood vernederde Christus zichzelf en was Hij gehoorzaam? “tot de dood des kruises” De meest verachtelijk dood. Wie het Romeinse burgerschap bezat, kon nooit tot dit vonnis veroordeeld worden. Het was het lot van slaven die een halsmisdaad hadden gepleegd. Ook de Joden beschouwde kruisiging als de diepste vorm van vernedering. “Vervloekt is ieder die aan een hout hangt”  staat in hun wet geschreven {Deut.21 vers 23}, vgl. Gal.3 vers 13}. Een gekruisigde, gespietste of gehangene was door de verbondsvloek getroffen. Het kruis was voor elke Jood een aanstoot {1 Kor.1 vers 23}. Zó diep vernederde Christus zich en zo ver ging Zijn gehoorzaamheid. Om Joden van de vloek der wet te bevrijden en om gelovigen uit de volken de status van volwassen zonen  te kunnen geven {Gal.3 vers 13-14, Gal.4 vers 5}. Om de hele mensheid te kunnen rechtvaardigen ten leven {Rom.5 vers 18-19}. 1Kor.15 vers 22-28}. Om vrede te maken en de ganse schepping met God te kunnen verzoenen. “Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.” “

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585481 bezoekers sinds 07-06-2010