Ik zal antwoorden

07-07-2010 door Joop Neven

Gij roept, ik zal antwoorden, en naar het werk van Uw Handen verlangt Gij. {letterlijke tekst Job 14 vers 15}.

Vanuit de Hebreeuwse tekst is het een proclamatie. In de NBG is dit vertaald in een wat veronderstellende zin, “Daar zoudt Gij dan naar verlangen”. Maar het is juist een proclamatie, Hij verlangt naar het schepsel, Gij roept, ik zal antwoorden {“ik” met nadruk}.

Elie Wiesel vertelt ergens van een Joodse man die tot nog toe zich in zijn leven nooit zo had beziggehouden met het goddelijke. Maar er kwam op een gegeven moment verandering in zijn leven. Er was vanbinnen iets gebeurd. Toen Elie Wiesel aan hem vroeg “wat is er nu gebeurd, wat was het keerpunt?” Antwoordde hij: het keerpunt in mijn leven was, toen ik Job 14 vers 15 las, dat God naar mij verlangt. Naar het werk van Uw Handen zult Gij verlangen. Dat was voor mij zoiets bijzonders. God, dat U naar mij verlangt! Toen ging er van binnen bij hem een knop om. Dat was voor hem zo’n openbaring: hoe is het mogelijk dat de Schepper verlangt naar zijn schepsel. Hij zei: langzaam ben ik gaan beseffen dat er op mij gewacht wordt. Dan denk ik, dat is het nu, als je dat beeld vasthoud, dan kan het niet anders betekenen dat, allen vol worden van God; er is geen plaatst meer voor iets anders dan voor de vreugde en verwondering over Zijn goedheid. Al uw werken zullen U loven, Here..”{Ps.145 vers 10}. Hij zal niet rusten voordat de mens zijn bestemming heeft bereikt waartoe Hij hem geschapen heeft. De roeping van Abraham is de roeping tot bevrijding van de schepping. Als Paulus spreekt in Romeinen 1 vers 17 over de gerechtigheid Gods, dan sluit hij direct aan bij de profeten en de psalmen die spreken over de bevrijding van de schepping. Psalm 98 vers 9-10 zegt: “voor het aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. God is de God van de voleinding. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij is de Schepper en ook de Voltooier. Dat is de Blijde Boodschap van de Bijbel. Van begin tot het eind is het de boodschap van de hoop.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579534 bezoekers sinds 07-06-2010