Houd de Opgestane in gedachten

23-10-2012 door Joop Neven

“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie” {2Tim.2:8}

“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt” is geen letterlijke weergave van de grondtekst. Paulus schrijft: “Houdt voordurend in gedachten Jezus Christus, opgewekt zijnde uit de doden uit het zaad van David, naar mijn evangelie”. Aan het feit dat Jezus was opgestaan twijfelde Timotheüs beslist niet. Paulus’ opvolger moest de levende Here in gedachten houden, die hem voor de strijd had aangeworven {vgl.vs4}. Niet de verlangens van de hoorders moest Timotheüs voortdurend in gedachten houden. Wanneer hij dat deed, dan zou hij het spoor van de waarheid verlaten en het gehoor van zijn publiek beginnen te strelen {vgl.2Tim.4:3-4}. Hij zou zich dan voegen bij “allen uit Asia”, die zich van de apostel hadden afgewend {vgl.2Tim.1:15}. Hij moest naar de opgestane Heer blijven opzien {vgl.Gal.1:10; 1Thess.2:4}. De toevoeging “uit het zaad van David” verwijst naar de menselijke afstamming van de Here Jezus.

Het goede nieuws dat aan Paulus was toevertrouwd stond de opstanding van Christus centraal {vgl.1Kor.15}. Het geheimenis dat Paulus de volken mocht verkondigen was: “Christus in u” {Kol1:27}. Christus leeft en werkt in al Zijn leden, de groei en opbouw van het Lichaam zijn alleen aan Hem te danken {Efe.4:16; Kol.2:19}. Hij is onze vrede.

“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid” {Kol.3:4}. Wanneer Christus echter eenmaal verschijnt en de Gemeente met Hem wordt geopenbaard in heerlijkheid, ook dan zal Hij het leven van de verlosten blijken te zijn. Hij zal op die dag verheerlijkt worden in Zijn heiligen en worden bewonderd in allen die hebben geloofd {2Thess.1:10}. De voltooide en verheerlijkte Gemeente zal Zijn zichtbare Lichaam zijn, “de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt” {Efe.1:23}. Door háár zal God in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade ten toon spreiden {Efe2:7}. Er is geen krachtiger motief tot levensvernieuwing denkbaar dan de Bijbelse waarheid, dat God zelf door Zijn Zoon elke noodzakelijk verandering in ons wil bewerken {vgl.Filp.2:13}, zodat het uiteindelijke, volledige succes vaststaat. Wanneer Christus verschijnt zal het resultaat zichtbaar worden, wij zullen totaal zonder zonde, overgankelijk en onverderfelijk blijken te zijn.

Het enige wat we daar op kunnen zeggen is: Heer hoe groot zijt gij.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579311 bezoekers sinds 07-06-2010