{hoek}steen

12-02-2013 door Joop Neven

“En kom tot Hem de levende steen, door de mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar en laat ook u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen” {1Petr.2:4-6}.

Hier lezen we hoe Christus vergeleken wordt met een “steen” en in vers 6 met een “hoeksteen” waarop het geloof gebouwd is. Petrus legt een duidelijk verband tussen een zichtbare vorm, in dit geval een steen, met de onzienlijke Christus. Nadrukkelijk wordt deze geestelijke betekenis in het Hebreeuwse woord voor “steen” weergegeven en bevestigd in de opbouw van het woord zelf. “Steen” is in het Hebreeuws “eben” en bestaat uit 3 letters, אבן, en is een samenvoeging van het woord “ab” {vader} en “ben” {zoon}. Hier wordt de rationeel denkende mens, geconfronteerd met de onzichtbare, niet met de zintuigen waarneembare, eenheid tussen Vader en Zoon, weergeven in de {hoek}steen.

Christus is het beeld van de onzichtbare God. Paulus zegt dat prachtig in Kol.1:15; “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping…”. God, de Vader {onzichtbaar} wordt zichtbaar in de Zoon. Daarom staat er in Kol.2:9; “…want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk…” Zonder de Zoon, kan God Zich niet openbaren, alles wat God doet, doet Hij in de Zoon.

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010