Hij zal alles nieuw maken

02-08-2010 door Joop Neven

Nog steeds is het einddoel niet bereikt. Nog steeds ligt de schepping in barensweeën terwijl de mensen en de overige schepselen zuchtend uitkijken naar het Leven. Het is niet een kwestie van wanneer, iemand het nieuwe leven ontvangt. Dat probeert de vijand ons telkens wijs te maken. God tijden zijn echter geen seconden die zich tot minuten en uren, dag, maanden en jaren laten optellen. Neen, Zijn tijden zij veel meer dat. Het zijn vóór alles heilstijden, heilsgelegenheden, werktijden die met de verlossende macht van de Vader zijn gevuld. Hoe langer maakt God zich van Zijn schepping meester en ontrukt die totaal aan de macht van de Satan, wiens nederlaag immers allang bezegeld is en die weet, dat zijn tijd spoedig gekomen zal zijn, waarbij hem zijn macht zal worden ontnomen. Dan zal God nog andere wereldtijden tot redding van de wereld ter beschikking staan. Als dit niet zo was, welke zin zouden de toekomstige gerichten dan hebben, bezien tegen de achtergrond van de liefde van God. Alleen maar om Zichzelf te bewijzen?.

Een prachtige tekst staat in 1 Tim.6 vers 13 “Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigt heeft” Het gaat om het eerste deel van dit vers. God, die aan ALLES het leven geeft, die alles levend maakt, ta panta, ALLES. We denken aan al die mensen die geschapen zijn inde afgelopen tijden, dat alles werd niet voor de dood geschapen, maar om te leven. God maakt alles levend en daarom is Hij gelukzalig. God Woord maakt ons duidelijk, hoe God levend maakt. Niet doordat Hij in macht en kracht of onbarmhartig Zijn wil doorzet. Neen, zo niet. Hij heeft net zolang lief, totdat die liefde wordt erkend en er een “éénwording” plaatsvindt. Wanneer God levend maakt, dan kan Hij niet anders dan Zijn eigen leven propageren en doorgeven. Het is het hoogste, en geweldigste dat God wegschenken. Zichzelf. Terwijl God eens een klomp aarde Zijn adem, Zijn geest inblies zodat deze tot een levende Ziel werd, maakt Hij nu levend – niet door Zijn adem – neen, Hij schenkt Zichzelf, Zijn eigen Goddelijk leven.

We besluiten nogmaals met de vraag:

Is onze God een gelukzalige God? We beantwoorden deze vraag volmondig “JA”

 

1 comment on “Hij zal alles nieuw maken”


  1. Mark says:

    Heerlijk om weer eens duidelijk te lezen waar het om draait.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585480 bezoekers sinds 07-06-2010