Het woord “ark’

02-06-2013 door Joop Neven

“Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. En zó zult gij haar maken: driehonderd el zal de lengte der ark zijn, vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte” {Gen.6:14-15}.

God geeft Noach opdracht een ark te maken, en geeft hem allerlei details en maten erbij. Er ligt een bijzonder betekenis in het woord “ark”. Ark is in het Hebreeuws “teba”, geschreven: taw-beth-hee. Getalswaarde 400-2-5. “Teba” betekent ook “woord”. De maten van de ark zijn 300 el in de lengte, 50 el in de breedte en 30 el in de hoogte. In letters geschreven, zijn deze getallen: shin {getalswaarde:300}, noen {getalswaarde 50} en lamed {getalswaarde 30}. Deze drie letters vormen nu ook de componenten  van het woord “lashon”, hetwelk “taal” betekent. “Lashon” wordt geschreven lamed-shin-noen, getalswaarde 30-300-50. Het zijn dus de maten van de ark, welke zelf “woord” betekent, die de uitdrukking “taal” vormen. Dat is wonderlijk. Het is het “Woord en de taal” die ons brengt bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het leven wordt ingepakt in het Woord, en wordt overgedragen in de nieuwe schepping. Net zoals Mozes in een “teba” behouden werd in het water, en over ging naar het beloofde land.

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God”{Joh.1:1-2}. Wonderlijk dat door het Woord de thuiskomst gereed ligt. God heeft in Zijn Woord gezegd. Ik ben de God van de hele wereld, “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”{Openb.22:13} Hij is het die de deur pas sluit als de laatste binnen is. Door de “ark”, door de “teba”, door het Woord,  wordt de schepping thuisgebracht. Het begin is uit God, en het einde, namelijk, het nieuwe begin is ook uit God. “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.”{Rom.11:36}. Het blijft een wonderlijk Boek, de Bijbel.

2 comments on “Het woord “ark’”


 1. Fokko de Vrij says:

  Je hebt ark in de zin van tempeltroon: dat is ‘aron.
  Dan ark in de zin van kist/kast/boot: teva. Staat voor de ark van Noach en voor het biezen kistje. Verder niet. In Hal, het grote woordenboek, wordt de betekenis ‘woord’ in het klassiek Hebreeuws niet gegeven.
  Wél in het Ivriet. Daar is teva het literaire woord tegenover davaar, het gewone woord.
  Millaa is ook ‘woord’ milla bemilla: woord voor woord. Een millon is een woorenboek.
  Milla komt inhet klassiek Hebreeuws wel voor. Niet veel, maar toch. Het is een afleiding van mll, dat o.a. spreken betekent.
  Ik gebruik altijd milla, als ik in Israël ben. Teva heb ik nog nooit gebruikt en ook nog nooit


 2. Fokko de Vrij says:

  Je hebt ark in de zin van tempeltroon: dat is ‘aron.
  Dan ark in de zin van kist/kast/boot: teva. Staat voor de ark van Noach en voor het biezen kistje. Verder niet. In Hal, het grote woordenboek, wordt de betekenis ‘woord’ in het klassiek Hebreeuws niet gegeven.
  Wél in het Ivriet. Daar is teva het literaire woord tegenover davaar, het gewone woord.
  Millaa is ook ‘woord’ milla bemilla: woord voor woord. Een millon is een woorenboek.
  Milla komt inhet klassiek Hebreeuws wel voor. Niet veel, maar toch. Het is een afleiding van mll, dat o.a. spreken betekent.
  Ik gebruik altijd milla, als ik in Israël ben. Teva heb ik nog nooit gebruikt en ook nog nooit gehoord

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582873 bezoekers sinds 07-06-2010