Het visioen van Ezechiël

25-05-2010 door Joop Neven

Midden in zijn grote profetie van Israëls herstel {Ezech.36 en 37} horen we dat God de profeet voert naar een dal vol dorre doodsbeenderen. “Zij lagen in grote menigte verspreid, en zie, zij waren zeer dor”. Hij krijgt de opdracht over deze beenderen te profeteren en ze komen tot leven: “de Geest kwam in hen en ze herleefden, en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger”. En God zegt: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls…. Zo zegt de Here Here: zie Ik open uw graven en zal u uit graven doen opkomen, o mijn volk en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanner Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen. O mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft…{Ezech.37 vers 11-14}.Men zegt: hier wordt het einde van de ballingschap en de terugkeer naar het land Israël aangekondigd. Dat is waar, maar de terugkeer uit Babel is slechts een voorspel. Wat hier beloofd wordt, doorbreekt de grenzen van de wereldgeschiedenis. Het betreft geheel Israël “deze beenderen zijn het gehele huis Israëls”En het betreft Israël na het gericht. Het gericht bracht de heerschappij van de dood. De profetie spreekt van “de gedoden”{Ezech.37 vers 9}, de velen die door Gods gerichten de dood vonden. Die heerschappij van de dood is nu voorbij en zal ook niet terugkeren, want Israël komt niet opnieuw tot ongehoorzaamheid. God zal zijn Geest geven in het binnenste van zijn volk en ze zullen zijn geboden volbrengen {Ezech.36 vers 26-27}. Nadrukkelijk wordt de opwekking van de doden van Israël verbonden met die belofte van de Geest: doordat God zijn Geest in hen geeft, worden deze doden levend. Het is onmogelijk deze profetie vervuld te achten door Israëls terugkeer uit de ballingschap. Juist de zaak van de redding na het gericht vraagt nadere bezinning. Maar hoe men verder ook denkt over de uitleg van dit visioen, als Paulus de redding van Israël beschrijft, weten we dat voor hem de komende opstanding van Israëls doden de geweldige werkelijkheid was waarbij hij leefde. n.l. “Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden” {Rom.11 vers 15}.

Uit: Het ene doel van God

Auteur: Jan Bonda

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585462 bezoekers sinds 07-06-2010