Het scheppings verhaal eindigt met Numeri 7 Deel 14

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

Het scheppingsverhaal eindigt eigenlijk pas in Numeri 7:1. Je ziet ook hier weer, dat de mens de partner van God is. God zegt te­gen de mens: jij maakt de tabernakel, Ik maak de wereld. Die ta­ber­nakel was dus niet zomaar een leuk plekje om wat gods­dienst te beoefenen.

Van God staat in het begin van Genesis, dat Hij op de zevende dag vol­eindigde. En dat wordt hier ook van Mozes gezegd.

In Psalm 74 lees je van het Klaaglied over de verwoeste tempel. Dan wordt heel de schepping bedreigd.

«Waarom houdt Gij uw hand, ja uw rechterhand, terug? Trek ze uit uw boezem, voltooi! (kallèh)».  Ps.74:11

Verdelg, zoals het NBG heeft, is verkeerd vertaald.

Je ziet hieruit weer, dat God als het ware op de mens is aangewezen. Mozes moet het werk van God voleindigen.

«Alzo werden voltooid de hemel en de aarde»  Gen.2:1.

«God had voltooid (kallèh)»  Gen.2:2.

Van Mozes staat, dat hij het heiligdom voltooid heeft.

Psalm 96 begint met het heiligdom en van daaruit staat er: «Vast staat nu de wereld»     

De recht­vaardige wordt de grondslag van de wereld

«Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze (rasja ) niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag»  Spr.10:25. Letterlijk: «De tsaddiq is een grondslag voor heel de eeuw». De tsaddiq is dus de grondslag van heel de wereld. Neher zegt: “De recht­vaardige is niet de grondslag van de wereld, maar hij wórdt het”. De rabbijnen zeggen: de wereld is gebouwd op drie dingen: de torah, de eredienst (‘abodah) en de barmhartigheid (gemilut chasadim). Psalm 107 zegt: «Houdt dan de lofzang gaande».  Zolang er nog ergens gebeden en gezongen wordt, zolang staat de we­reld. Adam en Eva kregen als zoon Seth. En Seth betekent: de gestelde of: fun­dament. Ook wel: plaatsvervanger.

«God heeft mij een ander zaad gegeven», roept Eva; een plaatsvervan­ger, maar ook een fundament.

«Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij te zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?»  Ps.11:1

Vluchten = nudu. Nudu = nod = omzwervingen. Vergelijk Kaïn: Hij vluchtte naar het land Nod. «Wanneer de grondslagen (sjatot = meervoud van Seth) zijn vernield,       wat kan dan de rechtvaardige doen?»  Ps.11:3.

Je zou kunnen zeggen: wanneer de ‘Seths’ zijn vernield, wat moet dan de tsaddiq doen….

Dan is het antwoord: «De HERE heeft in de hemel (dus in het verborgene) zijn troon; zijn ogen schouwen»  Ps.11:4.

‘Gadeslaan’ (NBG) is wat te objectiverend. God is geen kijker, maar een ziener. «Want tsaddiq is de HERE»  Ps.11:7.           Steeds wordt er met dat woord tsaddiq gewerkt. Die tsaddiq op aarde staat er gelukkig niet alleen voor, want deze psalm eindigt met: «Want de HERE is Tsaddiq»

«Want Hij heeft gerechtigheden lief» Ps.11:7. (dus meervoud!) God doet dingen in veelvoud. Let op: «Zijn ogen schouwen»  Ps.11:4 «De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen»  Ps.11:7. Dat is dus schouwen van twee kanten. Als je het vertaalt zoals het NBG, zie je dat verband niet meer. Omdat God schouwt, kunnen wij ook schouwen. Als God niet meer schouwt, kun je geen hand voor ogen meer zien. Zo komt er toch weer een Seth, een fundament, omdat de HERE schouwt, omdat de HERE Tsaddiq is. Jezus is de Seth, de fundering. Van daaruit mogen de rechtvaardigen ook fundamenten worden. Seth kwam dus in de plaats van Abel. Met Seth gaat dus iets nieuws beginnen.

Genesis 4 eindigt ook zo hoopvol: Toen begon men de naam des HEREN aan te roepen»  Gen.4:26. Seth is ook het teken dat Kaïn krijgt. Dat teken is een nieuwe broeder! En die nieuwe broeder wil jou thuis brengen. Een teken in de dood. Een teken in de ballingschap.

Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.  (Liedb.160).

Seth is het teken voor de Kaïns. God heeft nog een nieuwe broeder voor je.       Voor Kaïn, die zonder zijn broeder wilde leven.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601651 bezoekers sinds 07-06-2010