Het leven van Jozef deel 2

19-01-2016 door Joop Neven

Dit is de geschiedenis van Jacob, Jozef

Aanvankelijk wijst niets erop dat Jozef zo’n vooraanstaande rol zou gaan spelen, en dat hij zelfs uiteindelijk de redder van zijn familie {en dus van het volk Israël} zou worden. Als we de dubbele punt {die dus ook niet in de grondtekst staat} en vers 2 weglaten, dan zie je nog beter dat Jacob en Jozef één zijn zoals de Here Jezus zegt:“Ik en de Vader zijn één”{Joh.10:30}. Als wij denken aan God en spreken over Hem, dan kunnen wij achter die “dubbele punt” maar één naam zetten en dat is de naam van zijn Zoon: Jezus Christus.

“Jozef, zeventien jaar oud –  hij was dus nog jong- placht met zijn broeders, de zonen van Bilba en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was; en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn broeders liefhad, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken” {Gen:37:2-4}.

Vaak wordt het accent op een verwende Jozef in zijn jonge jaren gelegd. De jongste had, zeker in het oude Israël, geen recht van spreken Met zoveel broers is hij hooguit een loopjongen bij de schaapskudde en heeft te doen wat zijn broers hem opdragen. Het is niet zo verbazingwekkend dat hij niet populair bij z’n broers was. De relaties waren verstoord. De N.B.G vertaalt met: “zij konden niet vriendelijk met hem spreken”.Maar letterlijk staat er: “tot vrede”. Het zal ook lang duren voordat dit wel het geval zal zijn {Gen: 45:15;50:21}.

Over het Bijbelse begrip “vrede” hoeft niets toegevoegd te worden. Zowel in de Tenach als in het Nieuwe Testament speelt dit een belangrijke rol. Het begint in het N.T al bij de geboorte van de Here Jezus {Luk.2:14,29} tot Openbaring 1:4 waar staat: “genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt”.

Wat niet in de Bijbel genoemd wordt, maar zeker een rol gespeeld zal hebben, zal de angst geweest zijn dat het eerstgeboorterecht aan Jozef zou toevallen. Dat zit ingewikkelder in elkaar dan het lijkt. Want Jozef is de eerstgeborene van de geliefde Rachel en geboren nadat alle andere zonen van de niet beminde Lea {Gen:29:31-31}. En hoewel het later in de Torah is vastgelegd {Deut:21:15-17} zal het zeker een rol gespeeld hebben. {Het is trouwens heel opvallend dat als de twaalf zonen zich scharen rond het sterfbed van vader Jacob om gezegend te worden dat Jacob Gods Woorden moet uitspreken, die ongetwijfeld anders waren dat hij innerlijk gewenst had. Maar God gaat ook hier zijn soevereine weg}.

Hoewel het gedrag van Jozef niet goedgepraat moet worden is het toch verblijdend. Immers we zien hier een onvolmaakt mens in tegenstelling tot de Volmaakte {Hebr.9:11}.Toch zien we al snel ook bijzonder kwaliteiten bij Jozef. Hij pocht niet over zijn dromen en bij de verkoop naar Egypte wordt zijn klacht niet gehoord, tegenover Potifar’s vrouw blijft hij onkreukbaar, we lezen geen opstandigheid als hij onschuldig in de gevangenis moet zitten en bij de uitleg van de dromen van de Farao is hij de bescheidenheid zelve.

Was er bij de vorige aartsvaders sprake van een intieme relatie met God, waarin Jacob zelfs met Hem op de vuist gaat {Gen:32:24-32}, bij Jozef vinden we aanvankelijk geen enkele relatie met God. In het verloop blijkt echter anders en onthult hoe zichtbaar en onzichtbaar God werkzaam is en hoe tastbaar dichtbij Hij voor mensen wordt.

In tegenstelling tot de aartsvaders wordt in de geschiedenis van Jozef alle accent gelegd op de menselijke verantwoordelijkheid. Het is trouwens wel mooi om het eerste wat de Schrift ons over Jozef als persoon meedeelt, dat is dat hij een herder was. Geen beeld van Christus is mooier dan dat van de Goede Herder. {Psalm 23} Hij die: “slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls”{Matth.15:24}. Als we vers 3 lezen dat: “Israël Jozef lief had boven al zijn zonen, omdat hem een zoon des ouderdoms was” rijst onmiddellijke de vraag waarom Jozef en niet Benjamin, want bij diens geboorte was Jacob nog ouder. Volgens diverse commentaren zou het kunnen zijn dat hij zeer intelligent was, en ten tweede- en dat vloeit daar uit voort- Jacob had Jozef uitgekozen om hem in te wijden in de geheimen van de Torah die hij zelf geleerd had gedurende de veertien jaar dat hij daarin onderwijs had gekregen {Spr.8:30}. Ook hierin is de verwijzing naar de Here Jezus niet moeilijk te vinden. Op de verheerlijking op de berg; bij de doop van de Here Jezus waar de stem uit de hemel klinkt: “Deze is mijn zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”{o.a. Matth:3:17}.

We zagen al dat alles wat met Jacob gebeurde ook met Jozef gebeurde. Het gaat nog een stapje verder, alles wat met Jozef gebeurde, gebeurt ook met Sion.

Jozef

En Israël had Jozef lief {Gen. 37:3}.

Sion

De Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jacob {Ps.87:2}

 

Jozef

Zij haatten hem {Gen.37:4}

Sion

Mijn huis had zijn stem tegen mij verheven, daarom heb Ik het gehaat {Jer.12:8}.

 

Jozef

Eens droomde Jozef een droom {Gen:37:5}.

Sion

Toen de Here de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als degenen, die dromen {Ps.126:1}.

 

Jozef

En zie, wij waren schoven aan het binden {Gen:37:7}

Sion

Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven {Ps.1236:6}.

 

Jozef

Moeten wij komen, ik en je moeder en je broeders en ons neerbuigen ter aarde voor jou? {Gen:37:10}.

Sion

Zij zullen zich neerbuigen voor u, hun neus naar de grond, en het stof van uw voeten likken {Jes.49:23}.

 

Jozef

Zij trokken hem {zijn mantel} uit {Gen:37:23}.

Sion

En zij zullen u uw klederen uittrekken {Ezech.23:26}.

 

Jozef

En zij wierpen hem in de punt {Gen:37:24}.

Sion

Zij hebben mijn leven in een put vernietigd {Klaagl.3:53}.

 

Jozef

Jozef was mooi {Gen39:6}.

Sion

Prachtig landsschap {Ps.48:3}.

 

Jozef

En hij bekleedde hem met klederen van fijn linnen {Gen:41:42}.

Sion

Waak op, waak op, bekleed u met pracht, o Sion, bekleed u met u met uw pronkgewaden {Jes:52:1}.

 

Studie uit: Hebreeuws denken

 

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010