Het leven van Jozef deel 1

19-01-2016 door Joop Neven

Wie was Jozef?

In de moderne godsdienstwetenschap lees je steeds vaker dat Jozef niet een bestaand persoon geweest is, maar dat het verhaal van Jozef een aardige novelle is uit later tijd; een verhaal dat door de schrijver van Genesis gebruikt is om duidelijk te maken waarom het volk Israël aan het begin van Exodus teruggevonden wordt in Egypte.

Hoe ver mag je gaan in het uitleggen van de Schrift?

Volgens Joodse tradities en begrippen erg ver (zolang je maar niet zegt dat jij gelijk hebt}. De geschiedenis van Jozef is in zijn geheel een profetie van de komst van de Here Jezus en de verhouding tussen Hem en Zijn volk. De personen die in de geschiedenis van Jozef voorkomen zijn ook geen figuranten. Zo zie je de slappe houding van Potifar terugkeren en de besluiteloosheid van Pontius Pilatus. Als Jozef niet ingaat op de avances van Potifars’ vrouw en wegvlucht, herkennen we de jongeling die zich losrukt bij de gevangennemen van Jezus en naakt wegvlucht met achterlating van zijn kleed{Mark.14:52}. De hele geschiedenis is vol van typologie.

Jozef de aartsvader en Jozef, de man van Maria lijken ook op elkaar. Beide dalen af naar Egypte {Matth.2:13-23} en bij beiden openbaart God Zich door dromen. In het leven van Jozef, de man van Maria lezen we dat God hem vier keer op cruciale momenten in zijn leven in zijn slaap duidelijk maakt wat hij moet doen {Matth:1:20; 2:13,19,22}. Op de dromen van Jozef in Genesis zal in deze studie uitgebreid teruggekomen worden. Jozef, de man van Maria wordt ook de “de zoon van Jacob”genoemd {Matth:1:16} en er wordt van hem vermeld dat hij “rechtschapen was”{Matth.1:19}. Is het ook niet opmerkelijk dat de broers van Jezus, de andere zonen van Maria, de volgende namen dragen: Jacob, Jozef, Simeon en Juda, nota bene de “hoofdrolspelers” van de geschiedenis in de Tenach {Matth:13:5}.

De naam Jozef is afgeleid van het werkwoord yasaa, dat ”toevoegen” betekent. De naam Jozef betekent: “mag Hij {God} zoons toevoegen ” {Gen.30:24}. Jozef was de elfde zoon van Jacob en de eerste van Jacob bij Rachel {Gen:30:24; 35:24} De geschiedenis van Jozef dienen we in twee delen te verdelen:

1 Hfst.37-41: de “grote” wereld, waarin de gebeurtenissen welhaast catastrofaal verlopen om als enkeling tegen opgewassen te zijn. De verkoop door zijn broers, de verwikkelingen in Potifars huis, de teleurstelling in de gevangenis, zij zeggen Jozef dat er in deze wereld in feite geen plaats voor hem is.

2 Hfst.42-50 gaat niet meer over de strijd van de eenling tegen de ontzaglijke wereld, maar weerlegt het accent naar de relatie tussen mensen en in de bekendmaking aan zijn broer blijkt Jozef dezelfde hoofdrol in hun leven te hebben gespeeld als de Eeuwige in het leven van elk mens

In de loop van de studies zal uiteraard ook de vernedering en verhoging van de Here Jezus, zoals die door Pauklus in Flip. 2:5-11 zo fabuleus beschreven wordt uitvoering aan de orde komen. “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken” {Fillp.2:9} en de Vader Hem Zijn troon gegeven heeft Ôpenb.3:21}.

Het leven van Jozef – Genesis 37:1-4

Als je bij Genesis 37:1 begint te lezen, dien je direct heet alert te zijn. Het begint met de nuchtere constatering: “Dit is de geschiedenis van Jacob” en het lijkt een voortzetting van alle monotone verwekkingen die we in het boek Genesis tegenkomen voort te zetten. De aanzet prikkelt niet om verder te lezen, omdat op het eerste gehoor de woorden weinig meer beloven dan een aaneenschakelde generatieketen. Maar één woord na deze “saaie”opening komt de eerste verrassing al. Allereerst verwacht je als opening Ruben, de eerstgeborene {Gen:29:32}, maar dat blijkt dus niet het geval. Er wordt geopend met: Jozef. En als de schrijver van Genesis {Mozes}, over Jozef begint te vertellen, dan start hij met een merkwaardige opening: “Dit is de geschiedenis van Jacob Jozef “{Gen:37:1}. Zoals bekend kende de oorspronkelijke tekst geen inter puncties. Blijkbaar kun je met één naam het hele leven van Jacob samenvatten en wel met de naam van zijn zoon Jozef. Of anders gezegd de lotgevallen van Jozef zetten ook het leven van zijn vader Israël in een bijzonder licht.

Wat met de zoon gebeurd heeft alles te aken met de vader, beiden zijn onlosmakelijk verbonden en niet van elkaar te scheiden. Het is ook opvallen dat direct als Rachel Jozef gebaard heeft dat Jacob dan tegen Laban zegt: “Laat mij vertrekken” {Gen:30:25}. Een Midrash verklaart: ´de generaties {die van zijn broers} kwamen alleen ter wille van Jozef. Ging Jacob immers voor iets anders dan Rachel naar Laban? Ook is Jozef de enige zoon die in Jacobs ontmoeting met Ezau genoemd wordt Gen:33:7}.

Wordt vervolgd.

Studie uit: Hebreeuws denken.

 

1 comment on “Het leven van Jozef deel 1”

  1. […] [1] Hier, en in het onderstaande gebruik ik onder meer: http://www.wereldgeschiedenis.com/het-leven-van-jozef-deel , geraadpleegd op dinsdag 1 augustus 2017. [2] Geciteerd van http://www.hogerhoning.nl/ ; […]

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601656 bezoekers sinds 07-06-2010