Het Hebreeuwse woord – Haras

11-03-2021 door Dr. K.D. Goverts

Het werkwoord  ḥaraṣ  חרץ betekent eigenlijk: een holte graven, een greppel, een wigvormige gracht, graven of snijden, afsnijden. Dan ook: een decreet uitvaardigen, of ook: groeven maken.

De HEERE snijdt iets af,

en het wordt een voleinding  –

je wordt gebracht op een plaats waar je nog nooit geweest bent

waar je zelf nooit zou kunnen komen

een plaats waar je uit jezelf nooit komt

Hij is de Onvergelijkelijke, de Onvergankelijke, de Eeuwige

het gaat alles van Hem uit

er ligt niets in het schepsel

Hij is het Die Zijn eigen Zoon voor ons heeft overgegeven

omdat je hier staat voor de onbegrijpelijkheid van God

omdat die kennis ons ver te boven gaat

dat God zich blijft bemoeien met jou

dat God je niet verwijt

Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde

de Grond ligt in Hem

in Hem alleen

eeuwig Fundament

Hij heeft de greppel gegraven

Hij heeft de bedding gelegd.

Dat Hij u niet voorbijgaat want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren dat is dan ook een bevrijdend woord en het is een vertroostend woord.

Het is Evangelie op een van de eerste bladzijden van de Schrift omdat de Heer niet alleen van uw toestand afweet maar dat Hij ook uw toestand komt te verklaren, dan is het een opklarend woord

Wanneer God als een verpleger Zich over uw arme ziel heen buigt, dat God van uw toestand afweet en weten wil en dat Hij u niet verwerpt, met de doornen en de distelen, dat de Heer nog draagt en verdraagt, dat de Heer nog spreekt en uw zieletoestand wil verklaren

Stof, dat zelf niets kan, maar dan is er Eén die afdaalt in het stof. Dan slaat Hij Zijn armen om uw schreeuwende levensnood, dan slaat Hij Zijn armen om u heen, zoals ge zijt en zo trekt Hij u naar Zich toe en zo komt er plaats voor dit woord:

Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde

Bij Hem is geen tijd:

God is de Eeuwige, bij God is geen gisteren en geen vandaag en geen morgen en ook geen over-morgen. Het is voor God een eeuwig heden.

Zo zult gij dan gaan beseffen, dat alles van Hem uitgaat, opdat alles ook tot Hem zal wederkeren.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576197 bezoekers sinds 07-06-2010