Het getal 70

26-05-2012 door Dr. K.D. Goverts

70 is het getal van de gojim, van de volkeren. Op het Loofhuttenfeest werden 70 stieren geslacht, als beeld van het heil dat uitgaat tot alle volken. Hier zat heel bewust het getui­genis in, dat men op die manier plaatsvervangend wilde zijn voor de volkeren­we­reld. God heeft het getal der volkeren vastgesteld naar het getal van de zonen Isra­els” {Deut.32:8}. Dus 70 zonen van Israël en 70 volkeren. In Genesis 10 zien we die 70 volkeren der aarde over wie de Eeu­wige Zich wil ontfermen.

Jezus 70 van zijn leerlingen twee aan twee uit.

“Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze gees­ten en om ziekten te genezen” {Luc.9:1}.

“Daarna wees de Here nog (tweeën) zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar ar­beiders zijn er weinig” {Luc.10:1,2}

Jezus zond 12 discipelen uit als beeld van het getuigenis voor Is­raël en daar­na 70 als getuigenis voor de volkeren.  

Zo krijg je steeds dat getal 70 in verband met het heil voor de vol­ke­ren.

Het Sanhedrin telde 70 leden.

Zo is Jezus veroordeeld door alle vol­ken van de aarde.

In het laatste lied van Mozes, in Deuteronomium 32 wordt gezongen over al die volkeren waaraan God Zich wil betonen. Dat lied van Deute­ro­no­mium 32 telt ook 70 regels. Dit is het lied dat zal gaan tot alle volkeren.

In de Joodse overlevering wordt gezegd: Toen God Zich openbaar­de op de berg Sinaï, sprak Hij in 70 talen. God wilde immers alle volkeren bereiken. God sloot zijn verbond bij de Sinaï niet alleen met Israël, maar met àlle natiën. Israël stond daar als representant van al die vol­ken. “Niet alleen met u sluit Ik dit verbond……..maar zowel met ieder, die zich hier bij ons bevindt…als met ieder, die heden NIET BIJ ONS IS {Deut.29:14vv}.

In Handelingen 2 zijn al die volken in Jeruzalem bijeen gekomen om het Pink­ster­feest te vieren; een oogstfeest en de herdenking van de wetgeving op de Sinaï. Weer worden daar de talen van alle volken gesproken. Vuur en rookzuilen op de Sinaï en vuur op de hoofden van de apos­te­len. Een sterk bazuin­ge­schal en het geluid als van een stormwind. Dan zegt Petrus: “Dit is het……. bloed en vuur en rookwalm.” {Hand.2:19}

3 comments on “Het getal 70”


  1. e van schagen says:

    70 naar de zonen van Israël? Is het niet beter om ‘Qumran’ te volgen, daar staat zonen gods. Heiser beschrijft dat in ‘unseen realm’.


  2. Ricky says:

    In 2018 is het 70 jaar geleden dat Israel een natie werd. In 2017 15-01, komen er 70 staatshoofden bijeen om Israel te dwingen tot een 2-Staten beleid. Een Palestijns- Israelisch land.
    Uiteraard en begrijpelijk, zal dit geen vrede brengen. Het doel is om Israel onder grote druk te brengen, zoals de Bijbel zegt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579599 bezoekers sinds 07-06-2010