Het getal 7

05-07-2021 door Dr. K.D. Goverts

Het getal 7 staat voor “voltooiing”, “vervulling”. Het getal 7 is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. {Gen.26  vers 3}.Wanneer het met een “sien” geschreven wordt, is het het werkwoord “saawa”. Dat betekent “voldoende hebben”., “vervullen”, “verzadigen” {zie Deut.8 vers 10; 2Kron.31 vers 10} M.a.w.: De 7 is de vervulling van hetgeen God ooit gezworen heeft. Dit is een verwijzing naar de eed die God aan Abraham zwoer {Gen.22 vers 16-18}. De voltooiing komt in de 7. Het wijst tevens op de 7e dag, de sabbat. Die dag gaat met “rust” gepaard. Dit blijkt uit Gen.2 vers 1-3, waar de rust in verband gebracht wordt met de 7e dag en met vervulling.

“Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd; omdat Hij op dezelve gerust heeft van al Zijn werken, hetwelk God geschapen had, om te volmaken”. {Gen.2 vers 1-3}. De zevende dag gaat vorm geven aan de nieuwe schepping.

In het scheppingsverhaal wordt gesproken over zeven dagen. De zesde en zevende dag worden aan elkaar geschakeld, er komt een verbinding tussen. Als we Genesis 1 vers 31b lezen, dan zien we: “Het was avond { wajjehi erev} en het was morgen { wajjehi boqer} : de zesde dag { jom ha-sjisji} Letterlijk: “dag de zesde”.

En lezen we Genesis 2 vers 1, dan zien we: “En voltooid werden de hemelen en de aarde en al hun heer { wajjekhulu hasja-majim w ha’arets w khol tsebha’am.}. De laatste twee woorden van Genesis 1 en de eerst twee woorden van Genesis 2 zijn in het Hebreeuws: Jom ha-sjisji wajjekhulu hasjamajim Als je de eerste letters van elk woord neemt, gaat er iets bijzonders gebeuren.

Jom {begint met een jod},

Hasjisji {begint met en hee},

Wajjekhulu {begint met een waw},

Hasjamajim {begint weer met een hee}.

Als je de beginletters van de laatste twee woorden van Genesis 1 neemt en je zet daarachter de beginletters van de eerste twee woorden van Genesis 2, dan heb je JHWH, de naam van God.

JHWH: jom ha-sjisji wajjekhulu hasjamajim. “De zesde dag, en voltooid werden de hemelen”. Zo worden in Genesis 1 en Genesis 2 de zesde en de zevende dag met elkaar verbonden. De zesde en zevende dag horen bijelkaar, want wat op de zesde begint, wordt op de zevende dag voltooid.

Dit alles is geen mensenwerk, dat wordt allemaal van boven bedacht.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585369 bezoekers sinds 07-06-2010