Het Geheimenis Gods

30-05-2010 door Joop Neven

In de brieven Efeze en Kolossenzen spreekt Paulus over het vervuld en voltooid in de onzichtbare, sun-egeiroo, samen-opwekking met Christus uit de doden, dus het “zoé-leven”, het leven dat in God zelf is. Het is een heel bijzondere positie die wij door genade innemen. Het overhemelse was de enige ruimte vóór de schepping, en zal tevens het enige zijn wat overblijft als hemel en aarde hun taak hebben volbracht. Gezegend zijn in het overhemelse betekent daarom; volwaardig deel te nemen aan de uitvoering van het meest wezenlijke van Gods voornemen met Zijn schepping. “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld..” {Efeze.1 vers 4}. Die uitverkiezing dient om de niet-uitverkorenen te brengen waar de uitverkorenen

Sinds het geheimenis Gods bekend is gemaakt Kol.2 vers 2-3} en het Woord van God door Paulus is gecompleteerd {Kol.1 vers 25} heeft de gemeente {als collectief} “de maat van de wasdom” bereikt. Sindsdien zijn gelovige niet langer onmondig. Besef wat dit inhoud. Zolang de gaven van Efeze 4 vers 11 functioneerde, waren gelovige onmondig. Zij hadden geestelijke autoriteiten boven zich. Als kleine kinderen moesten zij luisteren naar wat er tot hen gezegd werd. Maar bij het bereiken van de “volle kennis” werd dit verleden tijd. De gaven die genoemd worden hebben uitdrukkelijk een “totdat”. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars zijn bedoeld als gaven voor de fasen van onmondigheid. Wanneer de Gemeente als collectief de volwassenheid heeft bereikt zijn deze gaven, met het daaraan verbonden gezag verleden tijd.

De mannelijke rijpheid is; éénheid van geloof; volle kennis van de Zoon van God; de wasdom van de volheid van Christus. Geen apostelen en profeten meer die het fundament leggen {Efe.2 vers 2}. Geen herders meer die als opzieners over de kudde zijn gesteld. Geen leraars meer die met gezag uitleg geven. Waarom ook? Alles waar aan vast moet worden gehouden, staat zwart op wit. En nu de eerder genoemde autoriteiten zijn weggevallen geldt als nooit tevoren: Er is slechts één Hoofd, Christus. Wat een status!!! Geven God ons de moed om conform deze waarheid te leven.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582434 bezoekers sinds 07-06-2010