Het geheim van de wereld-geschiedenis

02-07-2013 door Joop Neven

hand“Zij grijpt met haar handen {jat} het spinrokken en haar handen {kaph} houden de weefspel. Haar hand {kaph} breidt zij uit naar de ellendige, haar handen {jat} strekt zij uit naar de nooddruftige” {Spr.31:19-20}.

Jat en Kaph

Hier staat in het Hebreeuws twee woorden voor hand. Het woord jat wordt gebruikt, als de nadruk valt op het daden doen. Het woord kaph wordt gebruikt, als de nadruk valt op het opendoen, het ontvangen, het omvatten; dat is de handpalm. De goddelijke Wijsheid heeft handen die doen en de goddelijke Wijsheid heeft handen, die omvatten. In dit vers zien we ook de schitterde beelden van spinrokken en weefspoel. Zo is de goddelijke Wijsheid de grote weefster, die uiteindelijk dat hele borduurwerk van de wereldgeschiedenis gereed maakt. De goddelijke Wijsheid is de grote Spinster, die alle draden weeft. Spreuken zegt: er is één grote Weefster, die de draden van het leven weeft, die weeft ook de draden van heel deze wereld en de wereldgeschiedenis, van Israël en de volkeren. Die weeft de draden van het hele wereldgebeuren, maar vooral van wat er achterzit. Het weefgetouw is in goede handen. Dat grote weefwerk van de wereld wordt uiteindelijk gereed gemaakt. Uiteindelijk blijft er nog maar één ding over: de lofzang op de Wijsheid.

Als Paulus in de Romeinen brief gaat vertellen over Israël en de volkeren dan eindigt hij:”o diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zij zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen”{Rom.11:33}. En in Romeinen 11:36 jubelt hij het uit: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. “Tot Hem”, sluit uit dat God die alle dingen geschapen heeft, en een deel van Zijn schepselen bestemd zou hebben om verre van Hem te blijven. De bestemming van allen is dat zij komen en eensgezind zich verheugen in Hem die hen altijd heeft liefgehad en daarom alleen waard is te ontvangen alle lof. Psalm 86:9 voorzegt het al: “Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here en uw naam ere”{Ps.86:9}.

Het geheim van de wereldgeschiedenis is de levende God, die een Heiland {Lett. Redder} is van alle mensen…{1Tim.49-10}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010