Het gaat om de Persoon

22-09-2010 door Joop Neven

Het bloed, het zwaard, het vuur, het kruis en de Heilige Geest hebben in ons hun werk niet gedaan om ons alleen maar klaar te maken voor een plekje in de hemel. Het was juist Gods bedoeling, dat Hij in ons zou komen wonen door de Heilige Geest. Waarom? Opdat, als Christus volkomen gestalte zou hebben gekregen in ons, wij niet alleen Zijn werken en Zijn gaven zouden openbaren, maar Zijn  wezen. God wil, als wij het zoonschap goed verstaan, dat wij Hem Zelf gaan openbaren. Soms zegt men wel eens: “Als de wereld de werken van God een zou kunnen zien”. De werken Gods zijn aan de wereld getoond. Maar dat was niet het antwoord! De wonderen en tekenen, ze brengen niet de heerlijkheid van de Zoon van God aan het licht, het gaat God niet zozeer, om ons zegeningen te geven, maar om Zijn Zoon. Hij heeft immers de wereld niet gered door werken, niet door genezingen, het opwekken van doden, het doen van allerlei wonderen. Maar Hij heeft de wereld gered door de Zoon te geven. Neem nu het boek Openbaring. Dat is niet een boek dat gaat over krachten, die eeuwen lang sluimerend zijn geweest. Het is geen boek, dat geschiedkundige of toekomstige gebeurtenissen openbaart. Het is het boek, dat Jezus Christus openbaart. We zien Hem door heel het boek, in de getrouwe getuige, in de wolk van getuigen, in Zijn aanwezigheid te midden van de kandelaren, in het Lam, in de 144,000, in de mannelijke zoon, in de tempel, in de troon, enz. het gaat om de Zoon. Hij is de Redder de wereld, de Bevrijder. Hij is onze hoop. Hij is de hoop op het zoonschap Gods. Hij zal de schepping verlossen en alle dingen weer oprichten. Het is een wonder, dat God ons tot dát punt heeft gebracht, dat we weten, dat in ons Jezus Christus als Persoon in komen wonen. Is het niet een voorrecht te mogen weten, dat wij Hem zullen “zien van aangezicht tot aangezicht” en dat wij “met Hem zullen verschijnen. Het is toch niet zo moeilijk te begrijpen, dat de openbaring van Jezus Christus het antwoord is voor alle noden in de wereld. God maakt daarin de gemeente, Het Lichaam van Christus, klaar, waardoor Hij Zich kan openbaren zonder belemmeringen en zonder beperkingen. Hij wil een gemeente, waardoor Zijn liefde, genade, kracht, leven en verlossing ongehinderd kan stromen tot de zuchtende schepping. Wij mogen bewust zijn van de Almachtige Zelf, die in ons woont. Wij moeten niet langer de werken Gods proclameren, maar wij moeten de Heer Zelf openbaren. Dat is dan opnieuw; “God geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd door de Geest” {1Tim.3 vers 16}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583216 bezoekers sinds 07-06-2010