Het feest is geopend

11-09-2012 door Joop Neven

In het Johannes evangelie vinden we de eerste daad van de Here Jezus. Daar was Jezus “ter bruiloft genodigd”  {Joh.2:2}.

Het verhaal van de bruiloft in Kana is bekend: de wijn is op. Het Hebreeuwse woord voor “wijn “ is “jajin” en dat heeft een getalswaarde van 70. Het is een combinatie van twee volmaakte getallen: zeven en tien. 7 x 10 betekent een volmaakte geestelijk orde vol geestelijk kracht.

Op de bruiloft in Kana was de wijn op; er was wel water in overvloed, maar ja een bruiloft zonder wijn….. Op de  “bruiloft van het Lam” {Openb.19:7} hoeven we ons geen zorgen te maken dat er onvoldoende wijn zal zijn. Wijn is o.a een beeld van de vreugde en die vreugde wordt door Petrus vertolkt “gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde” {1Petr.1:8}; en dat is voor het heden, hoe onuitsprekelijk zal het zijn in de bruiloftszaal.

Gods Grote Herstelplan met de mensen wordt niet gezien als het aller belangrijkste in het leven. Men heeft tegenwoordig wel wat anders aan het hoofd, dan dat de hele wereld teruggebracht wordt tot God, de Vader van de ganse schepping. Het denken is verduisterd, de ogen verblind. De Profeten hebben eeuwen lang de weg van de Messias bereid en het volk opgeroepen zich voor te bereiden op de Grote Bruiloft. Tevergeefs. En met name het christendom  heeft deze toekomst doodgepreekt en het vuur van de Liefde gedoofd. Paulus waarschuwde al: “Dooft de Geest niet uit” { 1Tes.5:19}.

Vol vreugde zijn we op weg naar de Bruiloft van het Lam, Die “zal zwijgen in Zijn liefde” {Zef.3:17}, zodat wij in die onmetelijk grote feestzaal zullen jubelen:  “Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof” {Openb.5:12}.

Het feest is voor geopend verklaard en woorden schieten nu nog tekort om de Ene Uitverkorene te danken, wat Hij voor ons heeft overgehad, zodat allen in Hem uitverkoren zijn! Er is maar Eén Uitverkoren! En dat is onze Here Jezus Christus, de opgestane Triomfater. Jezus wordt uitverkoren om Israël en met hen de hele mensheid te redden. Hij wordt mens {Hebr: “Adam”} om zo “de laatste Adam” {1Kor.15:46} te kunnen zijn

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010