Het ene doel van God

03-06-2014 door Joop Neven

Het Ene doel van GodVele eeuwen heeft de kerk geleerd dat de massa van de mensheid zal eindigen in en eeuwig verderf. Het stond vast dat dit de boodschap van de bijbel was en dat de gelovigen daarin hadden te berusten. Leert de bijbel dat werkelijk? De schrijver legt zijn oor vooral te luisetren bij Paulus ‘brief aan de Romeinen. Zijn bevinding is: bij Paulus- en ook bij de profeten waarop deze zich beroept- zien we geen spoor van deze leer. Integendeel, zijn vertellen dat God alle mensen wil behouden en dat Hij niet zal rusten voordat dit doel is bereikt. Van beslissende betekenis blijkt te zijn: het volk Israël. Met dit volk is God begonnen, en door dit volk zal Hij heel de mensheid, de levende en de doden, terugvoeren tot het leven waartoe Hij allen geschapen heeft.

Jan Bonda (1918} was predikant van verschillende gemeenten. Negen jaar werkte hij in een ontkerkelijkte volksbuurt. Het verschil tussen de boodschap van de bijbel en de leer van de kerk inzake de hoop voor de wereld – ook voor de doden-  heeft hem nooit met rust gelaten. Eerder verschenen van zijn hand: Het Marcus-Evangelie {1965}, De vrouw en haar zaad {over Genesis 1-5; 1980} en Het heil van de velen {1989}

ISBN van “Het ene doel van God”  is 90-259-4528-7

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588104 bezoekers sinds 07-06-2010