Godsbeeld

26-06-2010 door Joop Neven

“En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij: Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past” {Gen.2 vers 18}.

Wat een geweldige tekst is dit. De vrouw moet en mag niet door de man worden onderdrukt of veracht. Daartoe heeft God de schepping niet gemaakt. Want wie de vrouw veracht, verwerpt eigenlijk de hele zin van de schepping. Daarom moet de vrouw, evenals de schepping van God, geacht worden. De man moet juist in de vrouw datgene zien wat hem mogelijk maakt de eenwording te volbrengen. Zoals de Schrift dat uitdrukt in Genesis 2 vers 18 “ik zal hem een hulp maken” Letterlijk vertaald “een hulp tegenover hem”, d.w.z. de mogelijkheid om de eenwording van de hele schepping met God weer te bewerkstelligen. De vrouw die uit de man genomen is, verlangt naar de terugkeer van de eenheid. De bedoeling van de komst van de vrouw in deze wereld is de hereniging van het mannelijke en het vrouwelijke principe in alles. Een eenwording welke in deze wereld, in de zevende dag, wordt gereedgemaakt, als een verloving, en die in de achtste dag wordt voltooid. Op grond daarvan ken men ook dat principe van verloving voor het trouwen, ook op weg naar de eenwording. Het woord voor de mannelijk verloofde in het Hebreeuws is “ghathan”, met als afsluiting de “noen” de 50, de letter die wij kennen als uitdrukking van de achtste dag. Het woord voor de vrouwelijke verloofde is “kalla”, met als afsluiting een 5, uitdrukkende de vrouwelijk “vijf” welke wacht op het mannelijke om weer verbonden te worden tot eenheid. Tegenover elkaar staan dus de verloofden, die elkaar hebben gevonden in de zevende dag, en de achtste dag is hun bestemming. Daarom bestaat reeds vanouds het gebruik dat de vrouw bij het voltrekken van het huwelijk zevenmaal om de man heen wordt geleid en is er het gebruik van de zeven dagen feest na het huwelijk. Want in de zeven zijn zij tot elkaar gekomen. De achtste dag laat hen samen, dan is de eenmaking voltooid. In dit alles is de vrouw niet alleen een gelijkwaardige partner in het geheel, zij is een onmisbaar iets.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585370 bezoekers sinds 07-06-2010