God is volmaakt gelukkig omdat…

25-05-2010 door Joop Neven

Dat is pas echt een gewaagde uitspraak. In 1Tim.3 vers 14-16 staat; “Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, gelooft in de wereld, opgenomen in heerlijkheid”.

Het geheimenis is groot, het antwoordt op de vraag is daarmee gegeven. God zelf is in deze tekst het geheimenis. God geopenbaard in het vlees. Dat is wat ons leven uitmaakt. Zoals God in Christus was, zo leeft Christus in ons. Alleen dit is de levenskracht, die een gelukzaligheid teweegbrengt, waarop het welbehagen Gods kan rusten. Dan kan, net als bij Christus, God ook van óns leven zeggen: U bent Mijn Kind; in u heb ik mijn welbehagen. En wij? In aanbidding van de Vader mogen wij antwoorden met: Abba {pappa}, lieve Vader! Ik meen dat wij hier iets bespeuren van de volheid en heiligheid van God en van het doel waartoe Hij ons bestemd heeft, namelijk, de gemeente het Lichaam van Christus, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten {Efe.1 vers 10}. Wij hebben nu twee dingen ontvangen: de toekomstige voltooiing van de éénheid van Christus Lichaam, en de toekomstige verzoening van de gehele wereld. Kan God nu al gelukzalig wezen? Het feit dat Hij zo´n gemeente heeft waar Hij kan wonen, dat maakt Zijn gelukzaligheid uit. De Vader weet dat uiteindelijk alles zal gelukken. God zal eens alles in alles zijn. Vandaag is Hij dat al d.m.v. de gemeente Het Lichaam van Christus. Daarom is Hij gelukzalig.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579349 bezoekers sinds 07-06-2010