God is volmaakt gelukkig

25-05-2010 door Joop Neven

We lezen in 1Tim.2 vers 3-4, Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En in 1Tim.4 vers 9-10. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovig. Dit zijn beide passages in de Timoteüsbrief, die op de redding van alle mensen wijzen. Dat het Gods wil is om alle mensen te redden en hen als heiland tegemoet te treden, met die waarheid kunnen alle gelovigen van allerlei pluimage instemmen. Jazeker, het is werkelijk Gods wil! En omdat dit nu de wil van onze Vader is, daarom moet het ook onze wil zijn. Geen enkel leerstelsel is bij machte om de consequenties daarvan af te zwakken. Nergens wordt de wil van God ook zó duidelijk vermeld: wat Hij zich ten doel heeft gesteld, zowel vandaag als in de toekomst. Het gaat hem vóór alles om de redding van de mensen. Zij die in het beeld en naar de gelijkenis Gods geschapen werden, moeten als eersten die redding ervaren. Vanwege de ongehoorzaamheid kwam de dood de schepping binnen. {Rom.5 vers 12}. Door de dood kwam de macht der zonde tot heerschappij en aan beide machten waren en zijn de mensen als slaven onderworpen. Daarom staat hun redding in het heilsplan van God op de eerste plaats. Zal God Zijn wil ten uitvoer weten te brengen? Kan een mens zich blijvend tegen de dood verzetten? Neen! Kan een mens zich blijvend tegen de macht van de zonde verzetten? Neen! Heeft de mens in dergelijk opzicht een vrije wil? Neen!, hij een slaaf! Hoe raakte hij in die toestand? Gebeurde dat vrijwillig? Neen, alle afstammelingen van Adam hadden geen andere keus. In de macht van de zonde overwonnen? Jazeker, door Christus. Is de dood overwonnen? Jawel, door Christus. Wat zorgt er dan voor dat de mens nog onder de heerschappij van de zonde blijft? Zijn geknechte wil. De vraag of God werkelijk alle mensen zonder uitzondering redt, zoals in de bijbel wordt beweerd, komt daarom neer op de vraag, wiens wil sterker is: die van God of die van de mens. Het is en dwaze vraag.

Zal de wil van een mens in het gericht uiteindelijk niet capituleren en de macht van God niet moeten erkene? Indien dit niet het geval is, dan heeft Christus aan het kruis de zonde ook niet werkelijk overwonnen en de dood niet bedwongen. Want zolang er ook nog maar één enkel mens onder de heerschappij van de zonde leeft en daarvan nog een slaaf is, zolang is Christus´overwinning ook niet volkomen. In dat geval zou Hij de overheden en de machten niet ontwapend hebben en over hen hebben getriomfeerd. Kol.2 vers 15 was dan geen werkelijkheid.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. {Kol.2 vers 15}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579349 bezoekers sinds 07-06-2010