God is louter liefde

25-03-2013 door Joop Neven

In 1 Johannes 4:8 lezen we dat God liefde is. Hier staat niet: God bezit liefde, of God betoont liefde, maar God is liefde! Natuurlijk is het ook waar dat God liefde betoont. Maar daarover gaat het in 1Johannes 4 niet. Het gaat er over dat God Zelf liefde is! Zijn wezen is enkel liefde.

Gods eigenschappen

God bezit ook eigenschappen. Sommige daarvan heeft de mens ontvangen want die is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Andere behoren alleen bij God, zoals;

1 Zonder begin of einde {Ps.90:2}

2 Onsterfelijk {1Tim.6:16}

3 Onbegrijpelijk {Rom.11:33}

4 Onzienlijk {Kol.1:15; 1Tim.1:17}

5 Almachtig {Gen.17:1;35:11}

6 Volkomen en alleen wijs {Rom.16:27; 1Tim.1:17}

7 Rechtvaardig {Ps.145:17; Rom.3:26}

8 Alomtegenwoordig {Ps.139:1-11}

9 Goed {Jer.3:12; Luk.18:19; 1Petr.2:3}

Er zijn er nog meer, maar dit zijn wel in de Bijbel de meest voorkomende.

Gods wezen is niet een optelsom van Zijn eigenschappen. Hét kenmerk van Gods Wezen is Liefde, want God is liefde. Alle eigenschappen van God vloeien voort uit liefde.

God is almachtig

De almacht van God wil zeggen dat God alle macht en kracht in Zichzelf bezit om te doen om Zijn Plan te volbrengen. Gods almacht wil niet zeggen dat Hij alles kan. Er zijn tenminste twee dingen die Hij niet kan. God kan niet liegen en Zichzelf niet verloochenen {Num.23:19; Titus 1:2; 2Tim.2:13}.

De Schepper van hemel en aarde is Liefde en Almachtig. Anders gezegd: God is de almachtige Liefde! Omdat Hij de ook volmaakte Liefde is, is Hij met innerlijke ontferming bewogen over Zijn schepping, en zal Hij als Almachtige slagen in het voornemen de gehele schepping met Zichzelf te verzoenen. Voor veel christenen gaat het te ver dat God de Redder van alle mensen is. Dat komt vaak doordat wij een vertroebeld Godsbeeld hebben gekregen, enerzijds door de onze vertalingen die onder invloed hebben gestaan van leerstellige inzichten van de vertalers, en anderzijds de tradities, dat God onmogelijk de uitvoeder is van de universele verzoening. Een rabbi zei eens”de ergste zonde is, dat je vergeet een koningszoon te zijn”. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Zoals er staat bij de verloren zoon, die zegt: “ik ben niet meer waard een zoon te heten”. Maar al zit je bij de varkens, vergeet niet dat je een zoon bent, want “De vader zag hem en werd met innerlijke ontferming bewogen“. De Rechter, de Rechtzetter, ziet met heel zijn hart.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579724 bezoekers sinds 07-06-2010