God is de God van de voleinding

07-07-2010 door Joop Neven

Dat is de basis van de Blijde Boodschap. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij is de Schepper en ook de Voltooier. In Genesis 2 vers 1 staat: Alzo werden voltooid de hemel en de aarden al hun heer” In deze tekst zie je dat “voltooien”veel meer is dan “ophouden”. Het is ook afmaken, heel maken, completeren, tot een goed einde brengen. De algemene gedachte is, dat God de mens in de hof van Eden  volmaakt en volkomen heeft geschapen, en dat de mens vervolgens Zijn plannen in de war heeft gegooid. Dit is de gangbare opvatting van de christenen.

Maar Zijn werk gaat door, namelijk, Hij brengt heel het universum tot Zijn doel.

De voltooiing is Gods werk, Hij is dat werk begonnen en zal het met succes voltooien. Paulus zegt het in Fillp.1 vers 6. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk in begonnen dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. De voortgang en de voltooiing van het scheppingwerk is “uit God”, en we moeten bedenken dat Gods  eigen eer en heerlijkheid op het spel staat, wat betreft de uitvoering van Zijn Plan, namelijk de Redding der wereld. Daarom verklaart Hij dat Hij om Zijns Naams wil” zal voltooien wat Hij is begonnen. Zijn Plan zal beslist tot een succesvol einde komen aangezien het GODS werk is. “Hij zal naar het werk van Zijn handen verlangen”. Dat is onze hoop, en de hoop van de wereld. Toen God zei:  “Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis” {Gen.1 vers 26}, toen bedoelde Hij niet de eerste mens, maar had Hij het hele menselijke ras op het oog. Het is nu bij de “volkomen mens” de Here Jezus Christus, tot voltooiing gekomen, zo zal eenmaal de voltooiing, de voleinding van de gehele schepping komen. Jezus Christus is het Lam Gods dat de zonde, de doelmissing, der wereld wegneemt. In die Naam, Christus Jezus zal elke knie zich buigen, niet dwangmatig, maar werkelijk vanuit de verheerlijking buigen, en elke tong zal de heerlijkheid van God de Vader belijden. “Het is volbracht” {Joh.19 vers 30}. Eigenlijk staat er: “Het is voleindigd, het is voltooid” “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij” {Ps.139 vers v6}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582847 bezoekers sinds 07-06-2010