God is de finale waar alles op uitloopt

02-10-2021 door Joop Neven

 Ik ben de alpha en de omega {Openb.1:8}

De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Maar volgens het Hebreeuwse denken heeft de geschiedenis geen einde. Het is ook de vraag of de geschiedenis een begin heeft. Bijbels gezien kun je niet zeggen: de alpha is het begin van de geschiedenis, maar dan is God dus de alpha. En de geschiedenis heeft ook geen punt omega. Er is geen eindpunt van de wereldhistorie. God is de omega, de finale waar alles op uitloopt. Maar de omega is niet het eind van de geschiedenis. God omvat de loop der tijden. In het Hebreeuws heb je een woord voor “tijd” – olam. In onze vertaling vaak weergegeven met eeuwigheid. Olam betekent: verborgen tijd. Olam kan verborgen tijd zijn aan het begin en verborgen tijd in de toekomst. In Psalm 90 vers 2 staat: “eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid {Letterlijk: van olam tot olam} zijt Gij God”. Van verborgen tijd tot verborgen tijd zijt Gij God.

De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is de aleph. Het eerste vers van de Bijbel begint met een beeth. Dat is de tweede letter van het alfabet. Is in het Hebreeuws beresjit. Het begin van de geschiedenis is dus niet de aleph, maar de aleph gaat eraan vooraf. En God – Elohim begint in het Hebreeuws met een aleph. Het woord échad {één}, zoals in: De Here onze God is één, begint ook met een aleph. Ook het woord “vader”- “abba” begint met een aleph. God staat aan het begin, Hij is de aleph. En dan de tweede letter, de beeth. De beeth is aan drie kanten gesloten. En nu lees je in het Hebreeuws van rechts naar links. De beeth is gesloten naar boven, dat is de verborgen wereld. Hij is ook gesloten naar onderen, dat is de zichtbare wereld, de onvolmaakte, het “dodenrijk”. Je hoeft niet op te klimmen naar de hemel en je hoeft niet af te dalen naar het dodenrijk. Neen, zegt Deuteronomium, “het woord is nabij u”. De beeth is ook naar rechts gesloten. Je hoeft je ook niet af te vragen: wat was er nu vóór Genesis 1:1. De letter is alleen open in de richting van het Woord, die dan gaat komen. Je inzicht ligt is de woorden van God, in de toekomst.

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taw. Het wonderlijk van de taw is, dat het de letter van de toekomst is. Bij de vervoeging van de Hebreeuwse werkwoorden naar de toekomende tijd beginnen die vormen altijd met een taw. Al die zinsneden uit de tien woorden “Gij zult” is een openleggen naar de toekomst. Geen moeten, maar een belofte. “Heilig zul je zijn, want Ik ben heilig”, is een belofte. De taw is en toekomstbelofte van leven en onvergankelijkheid. Met de tweede letter gaat de geschiedenis beginnen en met de laatste letter gaat de toekomst open. Er is dus nooit een punt omega, waarin de geschiedenis wordt afgesloten. “Wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” 1Kor.25:28}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010