Gimel = kameel, Gespeend , Beweging

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 3e letter Gimel, die ook het getal 3 is, klinkt als de letter g van het Engelse woord ‘good’. De naam Gimel hangt samen met het werkwoord gámal: op eigen benen gaan, gespeend zijn, maar het woord betekent ook kameel: het vervoermiddel dat ons verbindt met de buitenwereld. In de vorm van de Gimel is een Waw te zien en een Jod: een mens op weg. Ook de getalswaarde 3 heeft te maken met beweging: op de derde dag komt er beweging in de aarde, gaat er iets uitspruiten (Genesis 1:12). In de derde levensfase komt er beweging in het ouderlijk huis: het kind dat door God in de handen van de ouders is gelegd en liefdevol is opgenomen in het geboortehuis gaat op eigen benen staan, wil zelfstandig worden: weg uit het veilige, beschermde huis, op weg naar een eigen, uniek leven in het Land van de Belofte. Volgens de profeet Hosea komt de bevrijding van Israël op de derde dag: ‘na 3 dagen zal Hij ons doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten’ (Hosea 6:2). Op de derde dag was de bruiloft te Kana en na 3 dagen stond Christus op uit de dood.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010