Gij heerst over alles

19-02-2014 door Dr. K.D. Goverts

“…want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen” {Kol.1:16}.

Paulus schrijft in de Kolossenzen brief over ‘de overheden (archai) en heerschappijen (exou­siai)’ Het woord archai wordt vaak vertaald met overheden of heersers, heer­schap­pijen. Dat woord kan echter ook betekenen principes.  Archè is begin, beginsel. Het gaat om alles wat op de een of andere ma­nier principe is van deze wereld, beginsel van wat daar gebeurt. Ook het woord dunameis (krachten) wordt in dit verband gebruikt.Exousiai betekent eigenlijk autoriteiten. Exousia betekent gezag, bevoegdheid, gezagsdragers. Hier wordt als het ware heel het ministerium genoemd, al die lei­ding­ge­ven­den, ministers, regeerders, regenten, engelen, hoogten, diepten.  Zo wor­den ze ook in allerlei teksten aangeduid.  David prijst God dat Hij de Regeerder is over al die principes.

Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterk­te en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te ma­ken” {1 Kron.29:12}.

In de Septuagint staat: Archoon pasès tès archès (Hij heerst over alle princi­pes). Hij is de heerser over alle heerschappij, Hij is Degene die alle prin­ci­pes in zijn hand heeft. God staat boven al die prin­ci­pes. Hij staat er ook vóór, Hij gaat er aan vooraf. Voordat er enig prin­ci­pe was, was God het allereerste principe. Hij is het oerbegin, het oer­be­gin­sel. Hij is er eerder, Hij heeft de oudste rechten, Hij heeft de al­ler­eer­ste aanspraak. Nog vóór­­dat er enig woord was of enige stem, was Hij daar. Hij is de diri­gent die op het podium staat, nog voordat het koor daar komt, nog voor­dat het orkest zich gaat opstellen. Hij staat daar om alles te inaugureren, om al­les tot aanzijn te brengen.

Het woord Archoon is in het Nederlands niet goed weer te geven om­dat er zowel in besloten ligt dat Hij heerst over alle principes als dat Hij het be­gin is van alle principes (beginselen). Er zitten dus twee kanten aan: Hij is het ‘begin van al­le begin’ en Hij is de ‘heerser van alle heerschap­pij­en’.  Het is goed om die twee aspecten erin te beluisteren. Dat komt prachtig tot uiting in de naam ‘Heer der heerscharen’. In de Septuagint wordt dat vaak vertaald met ‘Heer van de machten, van de dunamio, Heer van de krachten.

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576396 bezoekers sinds 07-06-2010